• SOČ 2015/2016

    • Súťažné práce v SOČ

     Školský rok 2015/2016

      

     Príbeh jednej sochárky

     - Caroline Turazová

     - kategória: Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

     Naša práca sa zameriava na život a tvorbu významnej slovenskej sochárky Kláry Pataki, ktorá značným spôsobom ovplyvnila Žiar nad Hronom. Našim hlavným cieľom bolo zozbierať spomienky Kláry Pataki, opísať v stručnosti jej život a priblížiť čitateľovi charakteristiku pár jej umeleckých diel.

     V teoretickej časti sme sa zaoberali životom akademickej sochárky. Zhrnuli sme všetky najdôležitejšie okamihy z jej života, od raného detstva až po súčasnosť.

     Praktická časť pozostáva z viacerých častí. V prvej sme sa venovali tvorbe Kláry Pataki, kde sme opísali pár z jej najvýznamnejších sôch a tiež jej ateliér. Ďalej sme zozbierali spomienky na tvorbu domových znamení a tiež zážitky s Klárou Pataki od Ing. Karola Krista. Pripojili sme sem tiež osobné pocity autorky po stretnutí s akademickou sochárkou a tiež vzťah obyvateľov mesta k súsošiu Život v mieri.

      

     Vplyv spracovania hliníka na životné prostredie mesta Žiar nad Hronom - analýza kalovej vody

     - Lucia Giláňová, Lilli Pučeková

     - kategória: Životné prostredie, geografia, geológia

     Práca sa zaoberá vplyvom výroby hliníka na životné prostredie, konkrétne analýzou vody v okolí mesta Žiar nad Hronom. Cieľom práce bolo zistiť zložky a hodnoty alkalickej vody, ktoré neumožňujú ani najmenším organizmom život v tomto prostredí. Odpad po výrobe hliníka je vedený do kalového pola, kde vznikajú znečisťujúce alkalické vody. Behom niekoľkých rokov prešlo kalové pole určitými zmenami. Surová alkalická voda sa upravuje na upravenú alkalickú vodu, ktorá sa neskôr môže vypúšťať do najbližšej rieky Hron.  Bolo zistené, že surová alkalická voda obsahuje vysoké hodnoty životu nebezpečných látok. Odstránením niektorých látok by bol v tejto vode možný život aspoň najmenších organizmov.