• Psychoterapeutický program

    • Aplikácia vlastného psychoterapeutického programu

     na detských onkologických pacientov

      

     Spracovali: Michaela Gašparíková, Karin Fronková (SEPTIMA)


     Onkologické ochorenie prináša so sebou množstvo náročných situácií a je veľkým náporom nielen na telo, ale aj na psychiku chorého. Podľa výskumov približne 1/3 onkologických pacientov trpí psychickými ťažkosťami súvisiacimi s ochorením a liečbou (strach, úzkosť, depresia a ďalšie).

     Snaha podporiť ľudí v takej ťažkej situácii a ubezpečiť ich, že nie sú sami, sa stala základom nášho projektu Darujme čas, prinesme úsmev, na ktorom už druhý rok spolupracujeme s Detským onkologickým oddelelením DFNsP v Banskej Bystrici a Nadáciou Svetielko nádeje. Ide o spoluúčasť, psychickú podporu, čas, ktorý môžeme „darovať“ iným a tým pomôcť zlepšiť ich stav. Dôvod, prečo sme sa rozhodli venovať tejto téme bol, že už pár rokov navštevujeme onkologický krúžok, ktorý organizuje Gymnázium Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom. Krúžok nás veľmi zaujal  a získali sme mnohé užitočné informácie. Oslovil nás natoľko, že si predstavujeme v tejto oblasti svoje budúce povolania. Uvažujeme nad profesiami ako špeciálny pedagóg, psychológ či pediater. Len informácie o onkologických ochoreniach nám však časom nestačili, chceli sme si aktívne overiť svoje schopnosti a začať reálne pomáhať chorým rovesníkom. Výsledky z realizácie projektu sme sa rozhodli zúročiť aj v tejto práci. Venujeme sa v nej vplyvu pôsobenia dobrovoľníkov na psychický stav detských pacientov na onkologickom oddelení.

     Zámerom projektu je taktiež obohacovanie oboch strán, onkologických pacientov, ale v  aj nás, študentov - dobrovoľníkov. Dobrovoľníctvo nás naučí mnohým novým zručnostiam, ktoré nám pomáhajú socializovať sa v reálnom živote. Tým dokážeme vytvárať lepší svet pre seba, aj pre druhých.