• SOČ 2010/2011

    • Stredoškolská odborná činnosť

     Školský rok 2010/2011

     Skolióza

     - Beňová Mária, Barcíková Michaela

     - kategória: Zdravotníctvo     

     Skolióza je časté ochorenie chrbtice u mladých ľudí v našom veku. Ťažké tašky, dlhé sedenie za počítačom, žiadny pohyb a nedbanie o vystretý chrbát, toto všetko vplýva na našu chrbticu a dopomáha ku skolióze. Veľa tínedžerov si ani neuvedomuje, že trpí týmto ochorením. Niektorí z nich ani netušia čoho sa skolióza týka alebo, že existuje. Väčšina postihnutých ľudí berie svoju diagnózu na ľahkú váhu, pritom skolióza nie je jednoduchá a rýchlo vyliečiteľná.

     Delí sa na štyri stupne, pričom prvý je ten najľahší a každým vyšším stupňom sa diagnóza zhoršuje. Keď je skolióza v štádiu tretieho až štvrtého stupňa a nepomáhajú už cviky ani korzet, je možnosť napravenia chrbtice chirurgickým zákrokom.

     Keďže sa dlhšiu dobu zaujímame o predmety biológia a chémia, chceli  by sme vyštudovať medicínu a počas života sa tomuto odboru aj venovať, rozhodli sme sa spracovať prácu SOČ. Pri vyberaní témy sme sa zamerali na najväčšiu deformáciu ľudského tela u tínedžerov a ako prvá nás napadla skolióza.

     Týmto projektom chceme ukázať, aká je skolióza závažná choroba a aké dôležité je jej liečenie, no predovšetkým jej prevencia. Zaujímalo nás aké vedomosti majú mladí ľudia o tomto ochorení. Preto sme vytvorili dotazník a s tínedžermi trpiacimi skoliózou sme precvičovali cviky. Keďže sa tento problém týka aj nás, nie len našich rovesníkov, tiež nám veľmi pomohli poznatky týkajúce sa skoliózy, lebo sme ju nepoznali až do detailov.

      

     Mária Mališová – Migrácia do Francúzska v rokoch 1938 – 1941

     - Veronika Prepilková 

     - kategória: História, politológia, filozofia, právne vedy

     Pani Mališová neodišla do Francúzska preto, aby sa stala boháčkou. Jej dôvodom bolo zlepšenie života a pomoc rodine. Aj keď to nebolo jednoduché, prekonala všetky prekážky, ktoré jej postavil osud do cesty. Nikdy neoľutovala čas strávený mimo domova.

     Ako porovnáva Mária život vo Francúzsku a na Slovensku? Takto. Hoci Francúzsko bola vyspelá krajina, bývanie nebolo ani z ďaleka luxusom. Kamenné dlažby a stropy tvorené z pár pozbíjaných dosiek. Do domu fúkalo zo všetkých strán. V rodnej dedine mala postavený pohodlný dom, ktorý bol taký, ako sa patrí. S poriadnou podlahou, povalou i strechou. Aj keď na majeri žili slovenské rodiny, bola to cudzina. Žila ďaleko, odrezaná od okolitého sveta. Doma je len doma. Konečne, po dlhom čase, dni strávené z rodinou. Opäť život v malej dedinke, kde každý pozná každého. Našťastie, vo Francúzsku mala aspoň základné sociálne istoty napr. jedlo, strechu nad hlavou... S príchodom na Slovensko sa stratili sociálne istoty. Bolo treba šetriť, lebo ničoho nebolo nazvyš, navyše, ste nevedeli, kedy sa prirútia nemecké vojská a pripravia vás o všetko. Napriek tomu, že žila v okupovanej zóne, vojnu takmer vôbec nepocítila. Vedela o nej len z novinových titulkov a od ľudí, ktorí utekali na majer. Hoci sa ocitla v rodnej krajine, až teraz zistila, čo vlastne vojna je. Aj keď sa zdalo, že Slovenský štát je samostatný, všetko mali pod palcom Nemci. Na majeri nebola vôbec elektrická energia. Svietilo sa petrolejkami. V rokoch 1939-1941 sa v obci uskutočnila elektrifikácia. Keď sa vrátila domov, mohla už denne používať elektrickú energiu. Aj keď mala dve deti, musela celé dni pracovať, čo sa jej nepáčilo. Po návrate na Slovensko si konečne našla čas na výchovu svojich malých detí a mohla sa im naplno venovať.

     Myslím, že táto práca je plná informácií, ktoré môže obohatiť. Téma je veľmi zaujímavá a jej skúmaním som sa dozvedela veľa nového. Čo konkrétne som spomínala už v úvode. Neviem povedať, čo bolo najzaujímavejšie, pretože celý život pani Mališovej je veľmi zaujímavý.

      

     Včela a jej produkty

     - Katarína Orsághová,  Zuzana Palkovičová,  Andrej Šebeň 

     - kategória: Biológia 

     V súčasnej dobe sa veda čoraz viac obracia na prírodu, s tým že ju sleduje a skúma s cieľom využiť všetky získané poznatky v prospech ľudí. Príroda sama nám ponúka vzory, materiál a mechanizmy, ktoré bližším skúmaním môžeme napodobniť a využiť v praxi. Môže to byť v oblasti konštrukcie strojov, v oblasti chémie, biológie, fyziky, medicíny a v  mnohých ďalších oblastiach. Témou tejto práce je zozbieranie informácií o včelách a včelárstve a poznatkoch ľudí v tejto oblasti. Dôvodom je prehĺbenie si vedomostí v uvedenom odbore.

     Na začiatku tejto práce sme sa pokúšali získať, čo najviac informácií o tejto téme a mnoho informácií bolo pre nás nových a prekvapivých. Napríklad umiestnenie včely na siedmom mieste v rebríčku štrnástich najvražednejších živočíchov sveta.

     Pri vypracovaní tejto práce nám veľmi pomohli včelári pán Kučmin a pán Zoltán Dócze. Následne by sme chceli poďakovať Mgr. Monike Findrikovej, ktorá nám pomohla pri získaní mnohých ďalších informácií a takisto sme vďační Ing. Petrovi Orsághovi.