• Alergia na roztoče

    • ALERGIA NA ROZTOČE

     Spracovali: Mária Beňová, Katarína Orsághová (SEXTA)


      

     Dobrý deň,

     sme študentky Gymnázia Milana Rúfusa a navštevujeme triedu SEXTA. Už počas letných prázdnin minulého roka sme nad témou, ktorú by sme mohli spracovať ako vedecký projekt. Vďaka konzultácií s MUDr. Annou Starekovou a Mgr. Monikou Findrikovou sme nakoniec dospeli k téme Alergia na roztoče. Po oboznámení sa s danou témou sme vytvorili dotazníky, brožúrky, záložky a rozniesli sme ich do všetkých stredných škôl v Žiari nad Hronom a taktiež sme zorganizovali niekoľko prednášok na túto tému nie len na stredných školách, ale aj na základných školách taktiež v Žiari nad Hronom. V tom istom čase sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde sme mali možnosť pozorovať roztoče pod lupou a mikroskopom. Po tejto skúsenosti sme sa rozhodli náš projekt smerovať viac do výskumnej oblasti, a tak sme začali s ovplyvňovaním životných podmienok roztočov rôznymi faktormi. S našim projektom sme sa zúčastnili viacerých súťaží: Kongres mladých bádateľov 2011, Krajské kolo Biologickej olympiády 2012 a taktiež Festival vedy a techniky 2011, na ktorom sme uspeli a postúpili na medzinárodný kongres do Španielska. Začiatkom tohto roka sa nám naskytla možnosť zúčastniť sa na najprestížnejšej prehliadke vedeckých projektov na svete Intel ISEF 2012 v USA, ktorej sa aj zúčastníme. Pod vedením nášho konzultanta Doc. MVDr. Branislava Peťka, DrSC. riaditeľa Parazitologického ústavu SAV v Košiciach momentálne pracujeme na vývine preparátu na neutralizáciu alergénov roztočov. Podarilo sa nám nadviazať spoluprácu s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, s Doc. Kryzstofom Solarzom zo Sosnowiec a tiež s MUDr. Jánom Hubertom z Prahy.