• Olympiáda v anglickom jazyku
     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • V tomto týždni sa naši študenti a žiaci mohli popasovať s náročnými úlohami školského kola Olympiády v anglickom jazyku. Tí najlepší nesklamali šírkou slovnej zásoby, znalosťou gramatiky, skvelým reakčným časom pri riešení zadaní, či schopnosťou porozumieť jemným nuansám anglického jazyka. K dnešnému dňu teda môžeme s potešením vyhlásiť výsledky 31. ročníka OAJ v týchto kategóriách školského kola:

      KATEGÓRIA 1A (Prima a Sekunda)
      - 1. miesto: Alexandra Hamadová (Sekunda)
      - 2. miesto: Samuel Kollár (Sekunda)
      - 3. miesto: Richard Boldiš (Sekunda), Nela Királyová (Prima)

      KATEGÓRIA 1B (Tercia a Kvarta)
      - 1. miesto: Dorota S. Cehuľová (Kvarta)
      - 2. miesto: Andrej Slašťan (Tercia)
      - 3. miesto: Alexandra Hajdúchová (Kvarta), Alexander Rozina (Tercia)

      KATEGÓRIA 2A (1. a 2. ročník, Kvinta a Sexta)
      - 1. miesto: Hana Šimková (Kvinta)
      - 2. miesto: Nina Petorová (II.B)
      - 3. miesto: Tatiana Gibasová (Sexta), Nina Pivarčiová (Sexta), Ema Chudobová (Kvinta)

      KATEGÓRIA 2B (3. a 4. ročník, OKTÁVA)
      - 1. miesto: Miroslav Bielik (III.A)
      - 2. miesto: Patrik Herich (Oktáva)
      - 3. miesto: Ema Radzová (III.A), Richard Truben (Oktáva)

      Všetkým úspešným riešiteľom našej olympiády ďakujeme za vynaloženú snahu, víťazom srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v okresnom a krajskom kole.

      kolektív vyučujúcich ANJ

    • Vianočný bazár pokračuje
     • Vianočný bazár pokračuje

     • Blíži sa čas Vianoc, ktorý sa nepochybne spája s pomocou druhým, láskou či nehou. Pandémia počas predchádzajúcich sviatkov neumožnila organizovať v našej škole rôzne charitatívne akcie, a preto dúfame, že aj napriek ťažkej situácii tento rok budeme môcť opäť pomôcť tým najzraniteľnejším. Niekoľkoročným zvykom a symbolom dobročinnosti na našom gymnáziu je práve vianočný bazár. Túto peknú tradíciu založila pred pár rokmi pani profesorka Kamilka Kubišová a v jej krokoch bude ďalej pokračovať žiacka školská rada. V jej mene Vás, prosím, o zapojenie sa do dobrej veci. Pomôžme spolu deťom s onkologickým ochorením z banskobystrickej nemocnice. Prineste, prosím, do 15.12.2021 pani profesorke Miroslave Debnárovej vlastnoručne vyrobené vianočné ozdoby, zabalené pečivo, zákusky alebo iné tematické darčeky, z predaja ktorých by sme mohli pomôcť správnej veci. Výťažok z bazáru darujeme organizácii Svetielko nádeje.

      Už teraz by som chcel úprimne poďakovať všetkým, ktorí moju výzvu príjmu a pomôžu vyčarovať deťom s ťažkým životným príbehom úsmev na tvári.

      Roman Debnár, IV.C

    • Tvorivá biológia
     • Tvorivá biológia

     • Luminiscencia

      V rámci krúžku Tvorivá biológia sme sa s nadšencami z triedy KVARTA – Beky, Adelka, Saška a Artík, pozreli na zúbky fyzikálnemu javu, ktorý nazývame luminiscencia. Porovnali sme prirodzenú luminiscenciu aesculetínu obsiahnutého napr. v gaštane pod UV lampou s luminiscenciou chemickej látky floresceínu, ktorý svieti pod UV lampou na zeleno. Floresceínový test používajú aj veterinári pri zisťovaní miery poškodenia rohovky, respektíve k odhaleniu cudzieho telesa v oku. Použitie tejto látky sa viaže už s druhou svetovou vojnou, kedy mohli záchranné tímy vďaka floresceínu ľahko nájsť stroskotancov. Výsledky nášho bádania boli viac než efektívne. Vďaka našej skvelej fotografke Beky Novodomcovej sa môžeme s Vami podeliť o výsledky nášho experimentovania :)

      Mgr. Barbora Kinková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Tvorivá biológia.

    • Študenti sa opäť starajú o cintorín na Šibeničnom vrchu
     • Študenti sa opäť starajú o cintorín na Šibeničnom vrchu

     • Počas obdobia covidových obmedzení študenti prestali prichádzať na židovský cintorín na Šibeničnom vrchu a ten za dva roky opäť prerástol burinou a náletovými drevinami. Čoraz viac si ho naspäť brala príroda.

      Veľmi nám pomohla iniciatíva Technických služieb v Žiari nad Hronom, pána Vozára. Oni vykosili náletové dreviny a dokonca urobili nové schody. Neskutočne to zlepšilo prístup na cintorín. To uľahčilo situáciu študentom, ktorí vyčistili náhrobné kamene, vytrhali burinu, obstrihali kroviny ohraničujúce cintorín od okolitého terénu. Ďalšia skupina nahradila postrácané kamienky s menami, pripomínajúcimi židovských obyvateľov mesta novými. Tým sme si menovite pripomenuli skupinu stratených obyvateľov nášho mesta, opätovne sme ich vrátili medzi nás.

      K iniciatíve študentov sa pred sviatkom Dušičiek pripojil aj Žiarsky mládežnícky parlament, ktorý pomohol vyčistiť okolie a priniesol aj ďalšie kamienky s menami.

      Za iniciatívu ďakujeme študentom sexty a členom Žiarskeho mládežníckeho parlamentu.

      Mgr. Zuzana Kohútová

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Študenti sa opäť starajú o cintorín na Šibeničnom vrchu.

    • Po stopách holokaustu
     • Po stopách holokaustu

     • V dňoch 25.-28. októbra sme sa na pozvanie Inštitútu Terezínskej iniciatívy, s ktorým škola spolupracuje už 10 rokov, zúčastnili študijnej cesty v Lublinskej oblasti v Poľsku. Cieľom cesty bola návšteva memoriálov v Majdaneku a Belzeci, pietny akt pri pomníku zavraždených rómskych detí,  prehliadka lublinského židovského gheta a seminár o stereotypoch a protirómskej politike v XX. storočí. Zároveň sme si cestou pripomínali pamiatku židovských obyvateľov Slovenska, ktorí zahynuli v Belzeci a Majdaneku.

      Študijnú cestu spolu s učiteľmi absolvovali aj žiaci, rómsky aktivisti a lektori neziskových organizácií.

      Mimoriadne silným bol pamätník v Belzeci, zobrazujúci dva svety: svet života a svet smrti. Jeden predstavený struskou, ktorá vytvárala dojem uhoľných polí, spálených tiel. Krížom cez ne viedol chodník, klesal pod miesto, kde ležali masové hroby, tam sú mená mŕtvych. Je ich toľko, že každý si vedel "vyskladať" krstné mená zo svojej rodiny. A po obvode poľa mŕtvych človek mohol čítať: Poprad, Žilina, Spišská Nová Ves... A medzi krajinami, ktoré vyslali transporty do Belzecu bolo Česko, Rakúsko, Poľsko, Slovensko.

      Na seminári sme v ten deň hovorili o stereotypoch aj o zabudnutých tragédiách. Zaujal nás projekt Galérie G-8, v ktorom na veľkoplošných fotografiách zachytili známe  rómske osobnosti v svojej každodennosti (vedec, umelec, politik, lekár...) a v prezlečení symbolizujúcom stereotyp (žobrák, trhan, veštica, mnohodetná matka...). Traumatizujúce boli príbehy z obdobia II. svetovej vojny, napríklad o rómskych deťoch, ktoré nechali v tábore zomrieť od hladu, o lekárskych experimentoch, hľadajúcich árijské prvky u Rómov. K pomníku utýraných a na smrť vyhladovaných detí smerovali podvečer naše kroky. S rómskymi aktivistami z Maďarska, Čiech a rómskymi deťmi z Chelmna sme zapálili sviečky a položili kvety k pamätníku.

      Nasledujúci deň nás čakala ďalšia ťažká téma. Absolvovali sme komentovanú prehliadku koncentračného tábora Majdanek. Kráčali sme 6 km v obrovskej továrni na smrť. V Knihe smrti sme našli aj názov Slowacia-Slovakia. Na seminári sme v ten deň hovorili o pamätníkoch a spomínaní aj o zabudnutom holokauste a zabudnutých miestach holokaustu.

      Podvečer sme absolvovali prehliadku židovskej štvrte v Lubline. Oddych nám priniesla komentovaná prehliadka historického mesta. Od ťažkých myšlienok nás oslobodil vynikajúci výklad Volodimira z Ukrajiny. Mal šarm a nezvyčajný dar humoru, aj lásku k mestu, ktoré ho prijalo za svojho. Lublin všetkých zaujal romantickými scenériami. Asi najväčšiu odozvu vzbudilo „oko“. Na pamiatku Poľsko-litovskej únie vytváralo spojenie medzi Viľnjusom a Lublinom v reálnom čase pomocou snímania kamerami. Ak ste zamávali v Lubline, videli ste, ako vám niekto na druhej strane odkýval, poslal úsmev alebo nejaké gesto. Ozaj milý a netradičný nápad.

      Študijná cesta splnila svoj účel. Vrátili sme sa unavení, ale plní dojmov, námetov na premýšľanie, vyzbrojení emóciami aj študijnými materiálmi. Veríme, že ich múdro zužitkujeme.

      Mgr. Zuzana Kohútová

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Po stopách holokaustu.

    • EKOPOSTER 2021
     • EKOPOSTER 2021

     • Žiaci triedy KVARTA sa zapojili do celoslovenskej súťaže vo výtvarnej tvorbe, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizátorom mesto Trstená. Veríme, že dielko, ktoré vytvorili na krúžku Tvorivej biológie k aktuálnej situácii životného prostredia, porotu zaujme. Kolektívu - Artík, Sárka, Adelka, Saška a Beky držíme palce.

      Mgr. Barbora Kinková

    • Inteligentná domácnosť s micro:bitmi
     • Inteligentná domácnosť s micro:bitmi

     • Študenti druhého ročníka a Sexty sa na hodinách informatiky stali projektantmi a realizátormi inteligentných domácností. Vďaka spolupráci s OZ Harpúna a s Patrikom Voštinárom z FPV UMB v Banskej Bystrici si mohli vyskúšať skupinové vzdelávanie metódou EduScrum. V rámci prvého šprintu využili micro:bity zakúpené vďaka projektu S micro:bitmi nás to baví, ktorý bol podporený z Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis v rámci grantového programu ST Digitálna generácia 2020. Po prepojení základných mikropočítačov so senzormi a ďalšími prvkami zo zapožičaných sád Micro:bit Smart Home Kit mohli jednotlivé skupiny vytvárať vlastné zmenšeniny domov, v ktorých sa snažili zakomponovať programovateľné prvky.

      A tak vznikli domčeky so svetlom ovládaným hlasom, ventiláciou reagujúcou na zvyšujúcu sa teplotu v miestnosti, vírivkami s automatickým prečerpávaním vody a dverami otvárajúcimi sa po stlačení tlačidla. Neoddeliteľnou súčasťou bolo tiež vytvorenie vlastnej webovej stránky k svojmu projektu, ktorá síce najskôr bola zadaná ako dobrovoľná úloha, ale nakoniec sa ukázalo, že študentov veľmi oslovila a všetky skupiny si s ňou poradili na vysokej úrovni. Prehliadky smart domčekov, ktorá sa uskutočnila 21. októbra 2021, sa zúčastnili spolužiaci, vyučujúci INF a sme radi, že si ju prišla pozrieť aj pani riaditeľka. Všetci sme sa zhodli, že naši študenti sú zruční nielen v programovaní a prezentácii svojej práce, ale aj pri navrhovaní zaujímavých riešení a hľadaní kreatívnych možností realizácie.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Inteligentná domácnosť s micro:bitmi.

      PaedDr. Miroslava Mesárošová

       

    • Integrovaná prírodoveda - Ekosystémy
     • Integrovaná prírodoveda - Ekosystémy

     • V rámci hodín integrovanej prírodovedy sme sa posledný mesiac so študentmi Sekundy veľa rozprávali o prírode, lesných a iných ekosystémoch a o vzťahoch v nich. Rozoberali sme princípy  a zákonitosti potravových vzťahov a naučili sme sa veľa o trofických reťazcoch a ich fungovaní. Pozerali sme filmy s ekologickou tematikou a diskutovali o nich.  Študenti  si tiež vyhľadávali informácie z rôznych zdrojov, využívali knihy, ale hlavne internet. 

      Výsledkom týchto aktivít boli úžasné plagáty, ktoré vyrobili jednotlivé študentské tímy. Plagáty boli zamerané na ekologické a trofické vzťahy v rôznych typoch ekosystémov. Každý tím odprezentoval svoju prácu pred triedou, podrobne vysvetlil a opísal, čo jeho plagát predstavuje. Spolužiaci sa navzájom od seba veľa naučili, diskutovali a kládli otázky. Nakoniec sme spoločne práce vyhodnotili. Práca na plagátoch bola pre študentov zaujímavá a podnetná, čo dokazuje aj dosiahnutý výsledok. 

      Predmet integrovaná prírodoveda bol do Inovovaného školského vzdelávacieho programu implementovaný vďaka projektu „Keď učenie má zmysel“, ktorý realizujeme s podporou Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Banskobystrického samosprávneho kraja. 

      Mgr. Monika Findriková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Integrovaná prírodoveda - Ekosystémy.

    • Skús pokus v KVARTE
     • Skús pokus v KVARTE

     • V rámci projektu "Keď učenie má zmysel" sme jesenné prázdniny využili na zrealizovanie mimoškolskej aktivity Skús pokus. Svoje sily si zmerali dievčatá a chlapci z triedy KVARTA. Dva dni patrili mladým a nádejným chemikom, ktorí neváhali svoj voľný čas venovať vede. Vyskúšali si množstvo zaujímavých pokusov zameraných na chémiu každodenného života. Väčšinu z nich si študenti môžu spätne zrealizovať v papučkách v pohodlí svojho domova. Pokusy naoko jednoduché, mali žiakov priviesť k úvahe, ako sa bežne v domácnosti využívané látky zmenia na hlavné prísady chemických reakcií a pri menšom chemickom impulze (moja maličkosť) sa ocitneme na búrlivých vlnách bádania. Samozrejme ja som si dovolila obohatiť naše bádanie troškou výbušných pokusov. Nesmierne si u týchto študentov cením  prístup k práci a myslím si, že výsledok vo forme otázky: ,,Čo podnikneme nabudúce?“ stojí za všetok čas a elán, ktorý sme do týchto ,,empirických“ dní vložili.

      Triede KVARTA patrí veľké ĎAKUJEM!

       Mgr. Barbora Kinková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Skús pokus v KVARTE.