• Správa o zákazkách

     realizovaných v rámci projektu "Keď učenie má zmysel"

      

     Verejný obstarávateľ: Gymnázium Milana Rúfusa

     Profil verejného obstarávateľa (ÚVO): link na profil

     Kód projektu ITMS2014+: 312011V656

      

     Prehľad realizovaných verejných obstarávaní:

     P.č. Predmet zákazky Spôsob realizácie Hodnota zákazky s DPH Hodnota zákazky bez DPH Úspešný uchádzač
     1

     IKT, digitálna technika a ZERO klient technológia pre projekt Keď učenie má zmysel

      

     verejná súťaž - dynamický nákupný systém v systéme Jospehine

     Link na zákazku

     8 706,00 € 10 447,20 €

     SINO s.r.o.

     Pestovateľská 2

     821 04 Bratislava

     IČO: 47020946

     zverejnená zmluva 

     2

     IKT a digitálna technika pre projekt Keď učenie má zmysel

     zákazka s nízkou hodnotou - výzva v systéme Jospehine

     Link na zákazku

     17 212,00 € 20 654,40 €

     Datacomp s.r.o.

     Moldavská cesta II. 49/2413

     040 11 Košice

     IČO: 36212466

     zverejnená zmluva

     3 Inovačné vzdelávanie PZ zamerané na inovatívne aktivizujúce metódy v oblasti čitateľskej, prírodovednej aj finančnej gramotnosti

     prieskum trhu

     za účelom preukázania hospodárnosti (výnimka podľa §1 ods. 15 zákona o VO)

     3 700,00 € 4 440,00 €

     MANI Konzult, s. r. o.

     Daxnerova 1188/10

     050 01 Revúca

     IČO: 44620217

     objednávka

     4 Inovačné vzdelávanie PZ zamerané na tvorbu vzdelávacieho materiálu na rozvoj finančnej gramotnosti

     prieskum trhu

     za účelom preukázania hospodárnosti (výnimka podľa §1 ods. 15 zákona o VO)

     801,00 € 801,00 €

     Mladý podnikavec

     Vysokoškolákov 1760/13

     010 08 Žilina

     IČO: 42388651

     objednávka

     5 Učebnice a odborná literatúra

     prieskum trhu

     za účelom preukázania hospodárnosti (výnimka podľa §1 ods. 15 zákona o VO)

     4 371,34 € 4 816,24 €

     Preskoly.sk s.r.o.

     Vajnorská 136/A

     831 04 Bratislava

     IČO: 51692881

     zverejnená zmluva

     6

     Didaktické prostriedky a učebné pomôcky

     1. časť - BIO

     zákazka s nízkou hodnotou realizovaná cez EVO so zverejnením

     link na VO

     zrušená - opakovaná

     Didaktické prostriedky a učebné pomôcky

     2. časť - PC laboratórium

     zákazka s nízkou hodnotou realizovaná cez EVO so zverejnením

     link na VO

     2 800,00 €

     3 360,00 €

     Škola.sk, s.r.o.

     Odborárska 21

     831 02 Bratislava

     IČO: 50293893

     zverejnená zmluva

     Didaktické prostriedky a učebné pomôcky

     3. časť - FYZ

     zákazka s nízkou hodnotou realizovaná cez EVO so zverejnením

     link na VO

     4 350,00 € 5 220,00 €

     Škola.sk, s.r.o.

     Odborárska 21

     831 02 Bratislava

     IČO: 50293893

     zverejnená zmluva

     Didaktické prostriedky a učebné pomôcky

     4. časť - CHE

     zákazka s nízkou hodnotou realizovaná cez EVO so zverejnením

     link na VO

     1 080,00 € 1 296,00 €

     Škola.sk, s.r.o.

     Odborárska 21

     831 02 Bratislava

     IČO: 50293893

     zverejnená zmluva

     7 Mikroskopy, učebné pomôcky a softvér pre biológiu

     zákazka s nízkou hodnotou realizovaná cez EVO so zverejnením

     link na VO

     2 187,00 € 2 624,40 €

     Škola.sk, s.r.o.

     Odborárska 21

     831 02 Bratislava

     IČO: 50293893

     zverejnená zmluva


     Aktualizácia: 16. 06. 2023