• Súhrnné správy o zákazkách s cenami nad 1000 EUR, resp. 5000 EUR

    •  


     SÚHRNNÁ SPRÁVA

     o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 EUR/ resp. 5 000 EUR

     za obdobie od 28. 02. 2013

     Súhrnné správy od 01.01. 2014 sú povinne zverejňované na stránke ÚVO v Profile verejného obstarávateľa.

     Obdobie Správa
     I.Q/2014 suhrnna_sprava_o_zakazkach_VO_1_2014.pdf
     II.Q/2014 suhrnna_sprava_o_zakazkach_VO_2_2014.pdf

     III.Q/2014

     suhrnna_sprava_o_zakazkach_VO_3_2014.pdf
     IV.Q/2014 suhrnna_sprava_o_zakazkach_VO_4_2014.pdf
     I.Q/2015 suhrnna_sprava_o_zakazkach_VO_1_2015.pdf
     II.Q/2015 suhrnna_sprava_o_zakazkach_VO_2_2015.pdf
     III.Q/2015 suhrnna_sprava_o_zakazkach_VO_3_2015.pdf
     IV.Q/2015

     suhrnna_sprava_o_zakazkach_VO_4_2015.pdf

     suhrnna_sprava_o_zakazkach_cez e-trhovisko_4_2015.pdf

     I.Q/2016

     suhrnna_sprava_o_zakazkach_VO_1_2016.pdf

     suhrnna_sprava_o_zakazkach_cez e-trhovisko_1_2016.pdf

     II.Q/2016

     suhrnna_sprava_o_zakazkach_s NH_2_2016.pdf

     suhrnna_sprava_o_zakazkach_cez e-trhovisko_2_2016.pdf

     suhrnna_sprava_o_koncesiach_2_2016.pdf 

     III.Q/2016

     suhrnna_sprava_o_zakazkach_s NH_3_2016.pdf

     suhrnna_sprava_o_zakazkach_cez e-trhovisko_3_2016.pdf

     suhrnna_sprava_o_koncesiach_3_2016.pdf

     IV.Q/2016

     suhrnna_sprava_o_zakazkach_s NH_4_2016.pdf

     suhrnna_sprava_o_zakazkach_cez e-trhovisko_4_2016.pdf

     suhrnna_sprava_o_koncesiach_4_2016.pdf

     I.Q/2017

     suhrnna_sprava_o_zakazkach_s NH_1_2017.pdf

     suhrnna_sprava_o_zakazkach_cez e-trhovisko_1_2017.pdf

     suhrnna_sprava_o_koncesiach_1_2017.pdf

     II.Q/2017

     suhrnna_sprava_o_zakazkach_s NH_2_2017.pdf

     suhrnna_sprava_o_zakazkach_cez e-trhovisko_2_2017.pdf

     suhrnna_sprava_o_koncesiach_2_2017.pdf

     III.Q/2017

     suhrnna_sprava_o_zakazkach_s NH_3_2017.pdf

     suhrnna_sprava_o_zakazkach_cez e-trhovisko_3_2017.pdf

     suhrnna_sprava_o_koncesiach_3_2017.pdf

     IV.Q/2017

     suhrnna_sprava_o_zakazkach_s NH_4_2017.pdf

     suhrnna_sprava_o_zakazkach_cez e-trhovisko_4_2017.pdf

     suhrnna_sprava_o_koncesiach_4_2017.pdf

     I.Q/2018

     suhrnna_sprava_o_zakazkach_s NH_1_2018.pdf

     suhrnna_sprava_o_zakazkach_cez e-trhovisko_1_2018.pdf

     suhrnna_sprava_o_koncesiach_1_2018.pdf

     II.Q/2018

     suhrnna_sprava_o_zakazkach_s NH_2_2018.pdf

     suhrnna_sprava_o_zakazkach_cez e-trhovisko_2_2018.pdf

     suhrnna_sprava_o_koncesiach_2_2018.pdf

     III.Q/2018

     suhrnna_sprava_o_zakazkach_s NH_3_2018.pdf

     suhrnna_sprava_o_zakazkach_cez e-trhovisko_3_2018.pdf

     suhrnna_sprava_o_koncesiach_3_2018.pdf

     IV.Q/2018

     suhrnna_sprava_o_zakazkach_s NH_4_2018.pdf

     suhrnna_sprava_o_zakazkach_cez e-trhovisko_4_2018.pdf

     suhrnna_sprava_o_koncesiach_4_2018.pdf

      

      


     SÚHRNNÁ SPRÁVA

     o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 EUR

     za obdobie od 01. 07. 2013

     Správa za obdobie: IV.Q/2013

     P.č. Predmet zákazky Spôsob realizácie Hodnota zákazky bez DPH Hodnota zákazky s DPH Úspešný uchádzač
     1 Rekonštrukcia osvetlenia telocvične jednoduchá zákazka - výzva na predloženie ponuky 5 428,43 € 6 514,12 € Elektro-Instal - Pavol Slanček Energetikov 9/36
     96901 Banská Štiavnica
     2 Dodávka a montáž interirérových dverí jednoduchá zákazka - výzva na predloženie ponuky 3 641,70 € 4 370,04 €

     Ján Téglas - TEGY-ALU-PLAST Priemyselná 815/6
     96501 Žiar nad Hronom

     3 Počítače a interaktívne technológie jednoduchá zákazka - výzva na predloženie ponuky 9 428,41 € 11 314,33 € Ing. Ivan Podhorányi – SERVICE COMPUTER,            Hviezdoslavova 57/16,                 965 01 Žiar nad Hronom
     4 Tonery jednoduchá zákazky - prieskum trhu 669,90 € 803,88 € Ing. Ivan Podhorányi – SERVICE COMPUTER,            Hviezdoslavova 57/16,                 965 01 Žiar nad Hronom
     5 Notebooky jednoduchá zákazka - prieskum trhu 2 033,33 € 2 440,00 € Ing. Ivan Podhorányi – SERVICE COMPUTER,            Hviezdoslavova 57/16,                 965 01 Žiar nad Hronom

      

      

     Správa za obdobie: III.Q/2013

     P.č. Predmet zákazky Spôsob realizácie Hodnota zákazky bez DPH Hodnota zákazky s DPH Úspešný uchádzač
     1 Šatňové skrinky priame zadanie 1 683,44 € 2 020,13 € MULTIP SK s.r.o. , A. Dubčeka 41, 965 01 Žiar nad Hronom
     2 Oprava obkladu v kuchyni a v skladoch školskej jedálne jednoduchá zákazka - prieskum trhu 2 730,80 € 3 276,96 € SMMP s.r.o., Š. Moysesa 37/21, 965 01 Žiar nad Hronom 
     3 Správa PC siete a výpočtovej techniky jednoduchá zákazka - výzva na predloženie ponuky

     9 600,00 €

     9 600,00 €

     FDC - Viktor Sajvald,                       Hutnícka 412/7A,                                  969 01 Banská štiavnica

     nie je platca DPH

     4 Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení jednoduchá zákazka - prieskum trhu 1 084,57 € 1 301,48 € Ing. Ivan Podhorányi – SERVICE COMPUTER,                              Hviezdoslavova 57/16, 965 01 Žiar nad Hronom
     5 Bravčové mäso, hovädzie mäso a mäsové výrobky jednoduchá zákazka - výzva na predloženie ponuky 20 712,50 € 24 855,00 € Mäsovýroba Prenčov s. r. o., Prenčov 173, 969 73 Prenčov
     6 Mrazená zelenina jednoduchá zákazka - výzva na predloženie ponuky 1 996,50 € 2 395,80 € CHRIEN s.r.o., Zvolenská cesta 13, 960 01 Zvolen
     7 Mrazená hydina a mrazené ryby jednoduchá zákazka - výzva na predloženie ponuky 16 143,60 € 19 372,32 € CHRIEN s.r.o., Zvolenská cesta 13, 960 01 Zvolen

      

     SÚHRNNÁ SPRÁVA

     o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 EUR

     za obdobie od 01. 04. 2011 do 30. 06. 2013

     Správa za obdobie: II.Q/2013

     P.č. Predmet zákazky Spôsob realizácie Hodnota zákazky s DPH Hodnota zákazky bez DPH Úspešný uchádzač
     1 Sieťový server priame zadanie 1 004,90 € 837,42 € Ing. Ivan Podhorányi – SERVICE COMPUTER,                              Hviezdoslavova 57/16, 965 01 Žiar nad Hronom

      


     Správa za obdobie: I.Q/2013

     P.č. Predmet zákazky Spôsob realizácie Hodnota zákazky s DPH Hodnota zákazky bez DPH Úspešný uchádzač
     1 Letenky - projekt Comenius priame zadanie*         1 593,00 €         1 274,40 € REKREAL, Nám. M. Slovenskej 23/406, 96501 Žiar nad Hronom
     * Limit (2.000 EUR)pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou bez vykonania prieskumu trhu je ustanovený Príkazom predsedu BBSK č. 002/2012/PP k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb pre organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.

     Správa za obdobie: IV.Q/2012

     P.č. Predmet zákazky Spôsob realizácie Hodnota zákazky s DPH Hodnota zákazky bez DPH Úspešný uchádzač
     1 Optimalizácia štruktúry počítačovej siete prieskum trhu 2 618,42 € 2 182,02 € Ing. Ivan Podhorányi – SERVICE COMPUTER,                               Hviezdoslavova 57/16,                              965 01 Žiar nad Hronom
     2 Lego Tetrix jediný dodávateľ  1 157,00 € 964,17 € Peter Cvik - EDUXE,                                  M. C. Sklodowskej 2, 851 04 Bratislava
     3 Kancelársky nábytok priame zadanie* 1 685,81 € 1 404,84 € ŠKOLEX, spol. s r.o.                        Horárska 12, 821 09 Bratislava
     4 Šatňové steny priame zadanie* 1 082,22 € 901,85 € ŠKOLEX, spol. s r.o.                        Horárska 12, 821 09 Bratislava
     5 Tonery prieskum trhu 1 552,44 € 1 293,70 € Ing. Ivan Podhorányi – SERVICE COMPUTER,                                Hviezdoslavova 57/16,                           965 01 Žiar nad Hronom
     6 Čistiace potreby prieskum trhu 1 142,98 € 952,48 € Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14,       984 01 Lučenec
     7 Lego Education - učebné pomôcky jediný dodávateľ  2 371,00 € 1 975,83 € Peter Cvik - EDUXE,                                  M. C. Sklodowskej 2, 851 04 Bratislava
     8 Optimalizácia štruktúry počítačovej siete prieskum trhu 2 928,74 € 2 440,62 € Ing. Ivan Podhorányi – SERVICE COMPUTER,                               Hviezdoslavova 57/16,                             965 01 Žiar nad Hronom
     9 Počítačové zostavy zadanie zákazky bez prieskumu trhu* 1 899,60 € 1 583,00 €

     Infosystémy, spol. s r.o.,                        

     Ul. Československej armády 270/70, 967 01 Kremnica

     10 Počítačové skrine zadanie zákazky bez prieskumu trhu*     1 004,40 € 837,00 € KWESTO s.r.o., Cintorínska 12,             949 01 Nitra
     11 Notebooky zadanie zákazky bez prieskumu trhu*   1 006,00 € 838,33 €

     Infosystémy, spol. s r.o.,  

     Ul. Československej armády 270/70, 967 01 Kremnica

     * Limit pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou bez vykonania prieskumu trhu je ustanovený Príkazom predsedu BBSK č. 002/2012/PP k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb pre organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK do výšky 2 000 EUR bez DPH.

      


     Správa za obdobie: III.Q/2012

     P.č. Predmet zákazky Spôsob realizácie Hodnota zákazky s DPH Hodnota zákazky bez DPH Úspešný uchádzač
     1 Montáž podlahy do učební prieskum trhu 3 393,00 €    2 827,50 € Jaroslav Štefanča - A JE TO,                      Nová ul. 74/22,                                               966 22 Lutila
     2 Montáž podlahy do učebne prieskum trhu 1 985,50 € 1 654,58 € Jaroslav Štefanča - A JE TO,                   Nová ul. 74/22,                                             966 22 Lutila
     3 Oprava a údržba kabeláže počítačovej siete výzva na predloženie ponuky   9 066,13 € 7 555,11 € Ing. Ivan Podhorányi – SERVICE COMPUTER, Hviezdoslavova 57/16,         965 01 Žiar nad Hronom
     4 Elektroinštalácia prieskum trhu 1 658,40 € 1 382,00 € Elektro-Instal - Pavol Slanček Energetikov 9/36
     96901 Banská Štiavnica 
     5 Správa PC siete a výpočtovej techniky výzva na predloženie ponuky 9 960,00 €    9960,00 €

     FDC - Viktor Sajvald,                       Hutnícka 412/7A,                                           969 01 Banská štiavnica

     nie je platca DPH

     6 Stoličky do školskej jedálne prieskum trhu    2 807,30 € 2 339,42 € A-PEMA, s.r.o.
     Hurbanová 3807/21, 036 01 Martin 
     7 Dovávateľ mrazenej zeleniny do školskej jedálne výzva na predloženie ponuky 233,58 € 194,65 € Chrien spol. s r.o.,                       Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen
     8 Dodávateľ mäsa a mäsových výrobkov do školskej jedálne výzva na predloženie ponuky 2 543,28 € 2 119,40 € Diamon s.r.o. Scherfelova 3017/53,           058 01 Poprad - Veľká
     9 Dodávateľ mrazenej hydiny a rýb do školskej jedálne výzva na predloženie ponuky 1 642,37 € 1 368,64 € Diamon s.r.o. Scherfelova 3017/53,           058 01 Poprad - Veľká

      


     Správa za obdobie: II.Q/2012

     P.č. Predmet zákazky Spôsob realizácie Hodnota zákazky s DPH Hodnota zákazky bez DPH Úspešný uchádzač
     1 Nábytok do učebne dejepisu prieskum trhu 1 919,81 € 1 599,84 €

     ŠKOLEX, spol. s r.o.     

     Horárska 12, 821 09 Bratislava

      


     Správa za obdobie: I.Q/2012

     P.č. Predmet zákazky Spôsob realizácie Hodnota zákazky s DPH Hodnota zákazky bez DPH Úspešný uchádzač
     1 Nákup IKT - pre projekt "Debaty" prieskum trhu 1 397,30 € 1 164,42 € Ing. Ivan Podhorányi –SERVICE COMPUTER, Hviezdoslavova 57/16,  965 01 Žiar nad Hronom

      


     Správa za obdobie: IV.Q/2011

     P.č. Predmet zákazky Spôsob realizácie Hodnota zákazky    s DPH Hodnota zákazky bez DPH Úspešný uchádzač
     1 Dodanie materiálu a montáž podlahy do učební výzva na predloženie ponuky 9 477,50 € 7 897,92 € Jaroslav Štefanča - A JE TO,    Nová ul. 74/22, 966 22 Lutila
     2 Keramické tabule prieskum trhu 1 251,36 €  1 042,80 € ŠKOLEX, spol s r.o., Horárska 12,  821 09 Bratislava
     3 Vstavané skrine do učební prieskum trhu          1 476,00 € 1 476,00 € J.M.D. ART, J. Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica
     4 Nákup IKT - PC stolové výzva na predloženie ponuky 10 206,00 € 8 505,00 € SQM, s.r.o., Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica
     5 Nákup IKT - PC tabletové výzva na predloženie ponuky 7 518,00 €    6 265,00 € SQM, s.r.o., Partizánska cesta 71,  974 01 Banská Bystrica
     6 Konvektomat do ŠJ výzva na predloženie ponuky 9 355,20 € 7 796,00 € LAWEX s.r.o., Zvolenská cesta 25, 974 04 Banská Bystrica
     7 Nábytok - kancelária prieskum trhu 2 349,07 € 1 957,56 € MULTIP SK s.r.o., A. Dubčeka 41, 965 01 Žiar nad Hronom
     8 Nábytok - učebňa KV prieskum trhu        3 041,70 €  2 534,75 € MULTIP SK s.r.o., A. Dubčeka 41, 965 01 Žiar nad Hronom
     9 Multifunkčné veľkokapacitné zariadenie prieskum trhu 1 503,85 € 1 253,21 € Ing. Ivan Podhorányi –SERVICE COMPUTER, Hviezdoslavova 57/16,        965 01 Žiar nad Hronom
     10 Tablety prieskum trhu 1 177,56 € 981,30 € Ing. Ivan Podhorányi – SERVICE COMPUTER, Hviezdoslavova 57/16,        965 01 Žiar nad Hronom

      


     Správa za obdobie: III.Q/2011

     P.č. Predmet zákazky Spôsob realizácie Hodnota zákazky  s DPH Hodnota zákazky bez DPH Úspešný uchádzač
     1 Správa PC siete a výpočtovej techniky výzva na predloženie ponuky 9 960,00 € 9 960,00 € FDC - Viktor Sajvald, hutnícka 412/7A, 969 01Banská štiavnica

      


     Správa za obdobie: II.Q/2011

     Prieskumy uvedeného druhu sa v tomto období nerealizovali.

      


     Aktualizované: 04.01.2017