Navigácia

Úspechy školy Úspechy na súťažiach Talenty 2010 -2011

Úspechy školy 

úspechy školy = úspechy žiakov + úspechy učiteľov

 

Za úspechy školy pokladáme:

získanie certifikátu o zapožičaní čestného názvu škole "Gymnázium Milana Rúfusa" <viac>

úspešnosť žiakov na súťažiach (najmä v medzinárodných a celonárodných kolách rozmanitých oblastí) <viac>

príprava a realizácia projektov <viac>

vynikajúce výsledky žiakov na externej maturitnej skúške     <viac>

vysoký podiel žiakov posledných ročníkov prijatých na vysokú školu   <viac>

medzinárodná, celoslovenská i regionálna spolupráca s rozmanitými inštitúciami, organizáciami i vysokými školami

bohatá mimoškolská činnosť a neformálne vzdelávanie, široké možnosti realizovania sa v oblasti tvorby vedeckých projektov a zapájania sa do dobrovoľníckych aktivít


Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria