Navigácia

Čestný názov školy Pamätnica

História našej školy píše od 1.septembra 2010 svoje stránky pod novým menom

    „Gymnázium Milana  Rúfusa“    

Milan Rúfus - kresba

Podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj, v piatok 28. 05. 2010, počas slávnostnej akadémie na Gymnáziu v Žiari nad Hronom odovzdal dekrét o zapožičaní čestného názvu škole „Gymnázium Milana Rúfusa“. Slávnostnej akadémie sa zúčastnila aj pani Magda Rúfusová, manželka zosnulého slovenského básnika a filozofa, s dcérou Zuzanou.

V rámci návštevy školy pán minister odovzdal maturitné vysvedčenia 28 najlepším maturantom školy.

Zapožičanie čestného názvu slovenského básnika, filozofa, literárneho historika, prekladateľa a esejistu Milana Rúfusa je vyjadrením vďaky i úcty výnimočnej osobnosti slovenského národa a rovnako je ocenením dlhoročnej práce pedagógov našej školy. Zároveň zapožičanie čestného názvu neustále pripomína myšlienky humanizmu a vlastenectva v tvorbe Milana Rúfusa nielen mladým ľuďom vzdelávaným na Gymnáziu v Žiari nad Hronom, ale aj širokej verejnosti. 

 

Touto cestou si dovoľujeme poďakovať  všetkým, ktorí pomohli našej škole

v tomto náročnom procese.

   Srdečná vďaka patrí  

 • manželke Majstra Milana Rúfusa,  pani PhDr. Magde Rúfusovej,
 • pánovi  Prof. MUDr. Michalovi Valentovi, DrSc., dlhoročnému priateľovi rodiny  Rúfusovcov, rodákovi z Lutily a hlavnému iniciátorovi myšlienky zapožičania čestného názvu našej škole,
 • členom Rady školy pri Gymnáziu v Žiari nad Hronom za pomoc a morálnu podporu,
 • akademickému sochárovi pánovi Mariánovi Polonskému za grafický návrh a práce na  pamätnej tabuli,
 • majstrom odlievačom, pánovi Kamilovi Gubáňovi a Jánovi Konušovi  za vyhotovenie pamätnej tabule,
 • zaslúžilej umelkyni pani Eve Kristínovej za podporu myšlienky,
 • členom „Sapientia club“ Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za priazeň a podporu našej školy,
 • Ústrednej rade Akadémie vzdelávania v Bratislave za pomoc a podporu.

 Celý proces by nebol možné zrealizovať  bez  ústretových a podporných krokov: 

 • Rady školy pri Gymnáziu v Žiari nad Hronom,
 • zástupcov zriaďovateľa školy – Banskobystrického samosprávneho kraja,
 • Odboru vzdelávania a ľudských zdrojov Banskobystrického samosprávneho kraja,
 • Štátnej školskej inšpekcie v Banskej Bystrici,
 • Krajskéhoškolského úradu v Banskej Bystrici. 

 Vážime si a oceňujeme Vašu pomoc a podporu. 

 Vďaka Vám všetkým.

 

Zároveň chceme poďakovať všetkým, ktorí svojou účasťou prispeli

k dôstojnému priebehu slávnostnej akadémie.

 

V Žiari nad Hronom dňa 31. mája 2010

 

 

                                                               Ing. Dana Paálová

                                                                                                       s kolektívom pedagogických

                                                                                   a nepedagogických zamestnancov školy.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria