• O predmetoch

    • Milí študenti,

     radi by sme vás informovali o systéme výučby cudzích jazykov na našej škole.

      

     8-ročné štúdium

     V príprade 8-ročného štúdia sa začína vyučovať v prime. Žiaci sa učia dva cudzie jazyky. Výučbe prvého cudzieho jazyka sa venuje 5 vyučovacích hodín týždenne, druhému cudziemu jazyku sa venujú 3 vyučovacie hodiny týždenne.

      

     4-ročné štúdium

     Študenti si pred začatím štúdia na gymnáziu volia jeden cudzí jazyk, v ktorom sa budú ďalej vzdelávať na úrovni "pokročilý" a druhý cudzí jazyk na úrovni "začiatočník". Vybrať si môžu z týchto jazykov: anglický, nemecký, francúzsky, ruský a španielsky. Jednotlivým cudzím jazykom sa venujú štyri alebo tri vyučovacie hodiny týždenne.

      

     Mimoškolské aktivity v oblasti nemecký jazyk

     Študenti sa môžu zapojiť do rôznych súťaží a projektov. Jednou zo súťaží je OLYMPIÁDA v nemeckom jazyku. Víťazi školského kola automaticky postupujú do okresného kola.

      

     Okrem toho sa každoročne usporadúvajú výlety do VIEDNE. Tento rok si študenti v decembri prezrú predvianočne vyzdobenú Viedeň.