• Úspechy školy


    • Úspechy školy 

     úspechy školy = úspechy žiakov + úspechy učiteľov

      

     Za úspechy školy pokladáme:

     získanie certifikátu o zapožičaní čestného názvu škole "Gymnázium Milana Rúfusa" <viac>

     úspešnosť žiakov na súťažiach (najmä v medzinárodných a celonárodných kolách rozmanitých oblastí) <viac>

     príprava a realizácia projektov <viac>

     vynikajúce výsledky žiakov na externej maturitnej skúške     <viac>

     vysoký podiel žiakov posledných ročníkov prijatých na vysokú školu   <viac>

     medzinárodná, celoslovenská i regionálna spolupráca s rozmanitými inštitúciami, organizáciami i vysokými školami

     bohatá mimoškolská činnosť a neformálne vzdelávanie, široké možnosti realizovania sa v oblasti tvorby vedeckých projektov a zapájania sa do dobrovoľníckych aktivít