• Plán najdôležitejších akcií na školský rok 2022/2023

      1. Voľby do Školského parlamentu, voľba nových členov.
      2. Organizovanie a výpomoc pri súťažiach a kultúrnych akciách – Imatrikulácie,  Vianočný bazár, Vianočný punč, Vianočný program, Valentínska pošta, Valentínska čokoláda, Noc v škole...
      3. Školský športový turnaj – volejbal, futbal.
      4. Gymgauč
      5. Školský influencer
      6. Návrh na modernizáciu šk. loga, návrh na výrobu a predaj tričiek s logom školy
      7. Spolupráca s medzinárodnými  a charitatívnymi organizáciami.
      8. Spolupráca s MŠR a MŽR .
      9. Ďalšie akcie podľa ponuky.