• Členovia školského parlamentu

    zástupcovia tried v školskom roku 2022/2023

     

    Predseda školského parlamentu: Ján Kolár (KVINTA)

    I. A Tatiana Hronská
    I. B Helena Frolová
    KVINTA Ján Kolár
    II. A Eliška Podmanická
    II. B Natália Rückschlossová
    SEXTA Zuzana Maslenová
    III. A Marek Vančišin
    III. B Šimon Čierťaský
    SEPTIMA Martin Gallo
    PRIMA Karolína Kortišová
    SEKUNDA Daniel Rusnák
    TERCIA Laura Dobišová
    KVARTA Emma Ivaničová