• Volejbalová liga

    • GYMNAZIÁLNA VOLEJBALOVÁ LIGA

      

     V stredu 5.12.2018 sme v ZUS aréne za účasti všetkých žiakov našej školy odštartovali úvodnými zápasmi Gymnaziálnu volejbalovú ligu. Dlhodobej súťaže počas šk.roka 2018/2019 sa zôčastní až 14 tried našej školy. Súťaž vyvrcholí v máji 2019. Víťaz ligy získa putovný pohár, prvé tri tímy medaily a vecné ceny. 

     Systém súťaže:

     Súťaže sa zúčastňujú prihlásené zmiešané tímy z jednotlivých tried. Hrá sa dlhodobo systémom každý s každým, podľa vylosovania zverejneného na nástenke školy.

     Pravidlá súťaže: 

     Hrá sa na dva víťazné sety do 15 /rozdiel 2 lôpt/, tiebreak sa hrá do 15. Víťazom ligy sa stane tím, ktorý získa najviac bodov /každý vyhratý set je jeden bod/. Pri rovnosti bodov rozhoduje o poradí vzájomný zápas, pomer setov alebo pomer bodov.

      

     NOVINKY:

     Gymnaziálna volejbalová liga pokračuje - prinášame priebežné výsledky po 9. kole: