• SOČ 2012- krajské kolo

    • 2.4.2012

     Máme 5 ocenených prác na krajskom kole SOČ!

      

     V tomto školskom roku bol v našej škole záujem o SOČ (stredoškolskú odbornú činnosť) naozaj mimoriadny. Zo školského kola do krajskej prehliadky 34. ročníka súťaže talentovaných stredoškolákov postúpilo až 17 žiakov. Tí pracovali jednotlivo alebo vo dvojiciach a výsledkom bolo 11 súťažných prác v rôznych vedných odboroch. Vyvážene boli zastúpené vedy prírodné, aj humanitné. Vlastnej výskumnej činnosti sa žiaci venovali v oblasti biológie, zdravotníctva, psychológie, histórie, teórie kultúry, chémie aj vo využití voľného času. Súťažiaci si svoje schopnosti prezentovať výsledky vlastnej výskumnej činnosti preverili už na pôde materského gymnázia pri diskusii v rámci tradičného Rande s vedou.  Získané podnety zúročili na krajskom kole, ktoré sa uskutočnilo v piatok 30. marca 2012 v Banskej Bystrici.

     Pozornosť hodnotiacej poroty upútali všetky predložené práce. Úroveň súťažných prác bola v tomto ročníku, podľa slov poroty, mimoriadne vyrovnaná. Zo 17 súťažných prác Gymnázium Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom získalo na krajskom kole až 5 ocenení (to znamená, že uspela  takmer polovica zo zúčastnených). K postupujúcim do celoštátnej prehliadky SOČ patria:

     2. miesto  – Pavlína Tencerová (III. A) s prácou Dva pohľady na udalosti v Kľakovskej dolinev kategórii História, politológia, filozofia, právne vedy (1. miesto porota neudelila)

     2. miesto Filip Szabo (Kvinta) s prácou „Seokatalóg“ v kategórii Informatika

     2. miesto Michaela Gašparíková a Karin Fronková (Septima) s prácou „Aplikácia vlastného psychoterapeutického programu na detských onkologických pacientov“ v kategórii Pedagogika, psychológia, sociológia

     2. miesto Katarína Orságová (Sexta) s prácou Alergia na roztoče v kategórii Problematika voľného času

     2. miesto Mária Beňová (Sexta) s prácou „Roztoče a ich alergény“ v kategórii Biológia

     Celoslovenské kolo SOČ sa uskutoční v apríli v Piešťanoch. Všetkým súťažiacim  gymnazistom držíme palce!

     Podrobnejšie informácie o prácach a zapojených žiakoch prinášame na našej webovej stránke v sekcii SOČ. Aj týmto článkom sa chce vedenie školy študentom  poďakovať za vzornú reprezentáciu. Vážime si záujem každého žiaka venovať sa vlastnému výskumu, oceňujeme  všetky výsledky jednotlivých prác. Teší nás, že žiaci našej školy prejavujú záujem o vlastnú vedeckú činnosť, ktorá je mimoriadne náročná na voľný čas. Veď mladí vedci realizovali svoje výskumy v rámci mimoškolskej činnosti. Mnohým z nich sa podarilo nadviazať podnetnú spoluprácu pre svoj budúci profesionálny rast, lebo   postupy i výsledky konzultovali nielen s pedagógmi - konzultantmi prác v rámci školy, ale aj s odborníkmi z praxe v regióne, na Slovensku i v zahraničí. Veríme, že odborná činnosť všetkým zapojeným žiakom uľahčí ďalšie smerovanie vo vysokoškolskom štúdiu, či uplatnení sa v odbornej praxi.