Navigácia

SOČ

Základné informácie

Stredoškolská odborná činnosť

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je dobrovoľná záujmová činnosť študentov, ktorí sa chcú stať aktívnymi, rozvíjať vlastné nápady a realizovať ich.

Z každej kategórie môžu postúpiť zo školského kola najviac dve práce. Práce je nutne spracovať písomne. Maximálny rozsah práce je 25 strán. Obhajoba práce je ústna a trvá 10 min, študenti obhajujú svoju prácu buď pri vlastnej posterovej alebo powerpointovej prezentácii.

Prácu môžu robiť jednotlivci alebo dvojice. Maximálny počet študentov je 3. Obhajovať prácu na súťažiach však môže len 1 študent, ktorý bude označený ako autor, ďalší budú vedení ako spoluautori. V praxi to znamená, že ak prácu robili napr. dvaja študenti a postúpia na krajské kolo, len jeden z nich bude obhajovať prácu a diskutovať s porotou.

Domovská stránka súťaže SOČ :

http://siov.sk/index.php/sk/projekty-a-aktivity/prioritne-cinnosti/soc-2

Organizačno – technické pokyny aj so schválenými názvami odborov pre školský rok 2016/2017

http://siov.sk/files/sutaze/SOC-2016-2017/OTP-SOC%202016-17.pdf

Metodická príručka k písomnej práci SOČ:

http://siov.sk/files/sutaze/soc/Obal_a_Metodika_SOC_2013.pdf

Prehľad všetkých odborov a čo patrí pod jednotlivé odbory začína v metodickej príručke na strane 62.

Formu písania práce nájdete na strane 34.

 

Zaujímavé a inšpiratívne stránky:

Česká stránka SOČ – je prehľadná, vydávajú aj časopis SOČkár, má odkaz na nadvezujúce zahraničné súťaže http://www.soc.cz/

http://www.amavet.sk/

http://www.badatel.upol.cz/databaze.php

http://vedapremladych.sk/projekty.html

http://www.tyzdenvedy.sk/podujatia-tvt.html?page_id=240&first_visit=t

 

Viac informácii nájdete na www.siov.sk alebo u Mgr. Adely Stajníkovej (koordinátor pre SOČ v Gymnáziu Milana Rúfusa) - adela.stajnikova@gymzh.sk.


Aktualizácia: 17.10.2016

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria