• Prezentácia školy

        • Gymnázium Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom je škola s viac ako 60-ročnou tradíciou. Poskytuje žiakom kvalitné vzdelávanie prostredníctvom moderného materiálno-technického zabezpečenia a odbornej personálnej základne. Rozmanitý, moderný a originálny vzdelávací program pripravuje žiakov na ďalšie štúdium a otvára im cesty k úspechu v rôznych súťažiach doma i v zahraničí.

          Medzi priority školy patrí nielen digitalizácia vzdelávania, ale aj individuálny prístup a príjemné školské prostredie. Život školy je obohatený tradičnými kultúrnymi i športovými aktivitami, realizáciou rozmanitých projektov, exkurziami do zahraničia.