Navigácia

Preukaz ISIC/Euro

Ako si vybaviť preukaz ISIC/EURO

Ako si vybaviť preukaz ISIC/EURO<26

Naša škola začala od školského roku 2018/2019 používať medzinárodne uznávaný preukaz žiaka strednej školy s licenciou ISIC/EURO26. 

Prvé žiadosti prineste do 25.9.2018.

Ak máte záujem o využívanie ISIC karty na dopravu SAD, železničnú dopravu a využívať rôzne zľavy platné aj v zahraničí, pri vybavení postupujete nasledovne:

1. Vyplňte žiadosť o vystavenie preukazu (na stiahnutie, príp. u triedneho učiteľa) a dajte ju podpísať rodičovi, resp. zákonnému zástupcovi z oboch strán.

2. Spolu s podaním žiadosti je potrebné uhradiť poplatok 20 EUR (10 EUR za vydanie karty a 10 EUR za známku na príslušný školský rok. Úhradu je možné zrealizovať:

 • v hotovosti – v pokladni u pani Schwarzovej
 • bezhotovostne na číslo účtu Združenia rodičov pri Gymnáziu Milana Rúfusa

Platobné údaje:

Bankové spojenie: ČSOB

Číslo účtu: SK59 7500 0000 0040 0069 1137

Variabilný symbol: Dátum narodenia (študenta/ky) v tvare DDMMRRRR, napr. 01092003

Konštantný symbol: 0558

Poznámka: ISIC, meno a priezvisko žiaka, trieda

3. Vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s poplatkom 20 EUR alebo potvrdením o bezhotovostnej úhrade odovzdajte na ekonomickom oddelení u pani Schwarzovej.

4. Pri odovzdaní žiadosti je potrebné uviesť, či ste už pred tým mali ISIC kartu, ktorú ste si vybavovali bez potvrdenia školy.

5. Keď Vám preukaz príde do školy (oznámime Vám to v školskom rozhlase), vyzdvihnete si ho znovu u pani Schwarzovej, pri nej si nalepíte fotografiu o rozmere 28 x 34 mm. Bez fotky je preukaz neplatný.

 

Ak chcete preukaz ISIC využívať ako dopravnú kartu, odporúčame si ju prvýkrát nabiť v kancelárii SAD, prípadne zaevidovať ju na ŽSR.

ISIC kartu môžete využívať aj namiesto čipu – ako dochádzkovú kartu. Po prevzatí karty odovzdajte pridelený čip p. Schwarzovej.

Karta je platná počas štúdia na našej škole, jej životnosť je 5 rokov. Každý nový školský rok je potrebné vybaviť si novú známku v hodnote 10 EUR.

S preukazom ISIC môžeš získať až 150 000 zliav vo svete na viac ako 1 300 miestach na Slovensku.

Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 obsahuje: kartu s čipom, aktuálnu známku ISIC na prvý školský rok, obal, ochrannú fóliu na uchytenie fotografie.

Viac informácií o preukaze nájdete tu:

Ak ti tvoj preukaz nefunguje, tu ti pomôžu:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria