Navigácia

Darujte nám 2% z dane

Vážení rodičia a priatelia Gymnázia Milana Rúfusa!

Ďakujeme za štedrú podporu, ktorú ste nám preukázali v predchádzajúcich obdobiach poukázaním 2% z Vašich daní, ktoré nám pomohli realizovať rôzne aktivity v roku 2019.

Žiarsky gymnaziálny neinvestičný fond a  Združenie rodičov a aj vďaka Vám môžu finančne podporovať výchovno-vzdelávaciu i mimoškolskú činnosť študentov Gymnázia Milana Rúfusa.

Aj v tomto roku naša škola patrí do zoznamu prijímateľov pre použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.

V prípade, že chcete aj touto formou podporiť našu školu, môžete tak urobiť buď na účet Žiarskeho gymnaziálneho neinvestičného fond v Žiari nad Hronom alebo na účet Združenia rodičov pri Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom. 

Upozorňujeme, že v súlade s usmernením Finančného riaditeľstva SR je možné poukázať podiel zaplatenej dane za rok 2019 len na presne určených tlačivách.

Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby i Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti sú na stiahnutie nižšie. Potvrdenie o zaplatení dane vystavuje zamestnávateľ.

 

Údaje Žiarskeho gymnaziálneho neinvestičného fondu:

 • IČO:                                 31908349
 • Právna forma:                neinvestičný fond
 • Obchodné meno:          Žiarsky gymnaziálny neinvestičný fond
 • Sídlo:                                J. Kollára
 • Súpisné/orientačné číslo:   2
 • PSČ:                                965 01
 • Obec:                               Žiar nad Hronom

 

Predvyplnené tlačivo na stiahnutie pre podporu ŽGNF - Vyhlásenie o poskytnutí 2 % dane z príjmu pre zamestnancov 

(formulár je editovateľný pokiaľ si dokument prevezmete)

 

 

Tlačivo - Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (prikladá sa k vyhláseniu)

(formulár je editovateľný pokiaľ si dokument prevezmete)

 

Údaje Združenia rodičov:

 • IČO:                                  37949161                  
 • Právna forma:                 občianske združenie
 • Obchodné meno:           Združenie rodičov pri Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom
 • Sídlo:                                J. Kollára
 • Súpisné/orientačné číslo:    2
 • PSČ:                                 965 01
 • Obec:                                Žiar nad Hronom

 

Predvyplnené tlačivo na stiahnutie pre podporu ZR  - Vyhlásenie o poskytnutí 2 % dane z príjmu pre zamestnancov

(formulár je editovateľný pokiaľ si dokument prevezmete)

 

Tlačivo - Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (prikladá sa k vyhláseniu)

(formulár je editovateľný pokiaľ si dokument prevezmete)

 

Tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov“ je k dispozícií aj na sekretariáte školy.

Ďakujeme za Vašu podporu. Každý príspevok bude využitý na zlepšenie a skvalitnenie procesu vzdelávania našich študentov.

 

                                                                                              Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy


Aktualizácia: 17.02.2020

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria