Navigácia

O projekte Charakteristika projektu Návštevy škôl a škôlok

Service Learning

O projekte

Service Learning

Projekt SCHOOLS AS GENERATORS OF DEMOCRATIVE SOCIETY

(Projekt Škola ako tvorca demokratickej spoločnosti)

Naše gymnázium sa v roku 2014 stalo partnerom medzinárodného projektu, ktorého predkladateľom je Medzinárodná asociácia interaktívnych otvorených škôl z Bosny a tútorskou organizáciou pre našu spoluprácu je Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici.

Naším spoločným cieľom je rozvoj medzinárodnej spolupráce a sieťovania medzi školami západného Balkánu a krajinami V4 a zabezpečenie pochopenia role škôl v rozvoji demokratických procesov v komunite, prostredníctvom systému „service learning".
Service learning je na Slovensku Centrom dobrovoľníctva zavádzaný od r. 2005 a ako univerzitný predmet (pri ktorého zrode a akreditácii Centrum stálo) funguje od roku 2013.

Projekt sieťuje 10 škôl z 5 participujúcich krajín (Poľsko, Česko, Slovensko, Bosna a Hercegovina a Kosovo) a vytvára inováciu v kombinovaní školského systému a komunitného života, ako prostriedku učenia sa študentov.

Prostredníctvom projektu sa študenti naučia zručnosti a techniky kritického myslenia, vytvoria medzinárodnú spoluprácu a budú schopní využívať a aplikovať vedomosti na lokálnej úrovni. Za podpory našich pedagogičiek Mgr. Adelky Stajníkovej a Mgr. Renatky Szvitekovej vytvorili vlastný "service learning" projekt venovaný otázkam demokracie na lokálnej úrovni, ktorý do konca roka 2015 i zrealizujú v miestnej komunite.

Do projektu sú zapojené 2 slovenské stredné školy. Jeho súčasťou je i medzinárodná výmena skúseností, účasť na zahraničnom tréningu v Bosne, či na záverečnej konferencii v Sarajeve.

Viac informácií o projekte - Servis_Learning_web.pps

 

Partneri projektu (Partners of project):

Projekt je financovaný vďaka (Project is financed by):

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria