Navigácia

Návšteva veľvyslankyne Brazílie SOČ 2012- krajské kolo Medzinárodný kongres v Zaragoze

 

Návšteva veľvyslankyne Brazílie

 

Dňa 19. marca 2012 Gymnázium Milana Rúfusa privítalo veľvyslankyňu Federatívnej republiky Brazília na Slovensku, Marília Sardemberg ZELNER GONÇALVES. Stretnutie so žiakmi a učiteľmi anglického jazyka sa podarilo zrealizovať v rámci programu „Bringing the World to the Classroom“, ktorý pripravil slovenský týždenník The Slovak Spectator v spolupráci s firmou Sugarbooks s.r.o.

Rozhovory a besedy s významnými predstaviteľmi zahraničnej komunity  v cudzom jazyku sú veľmi efektívnym prostriedkom na oslovovanie mladých ľudí.  Zapojením sa do tohto programu, sme sa snažili podčiarknuť  hodnotu vzdelania a motivovať žiakov pre ďalšie štúdium.  A najmä nasmerovať ambície mladých ľudí správnym smerom - aby sa nestávali v zahraničí pomocnými robotníkmi, ale  so získaným vzdelaním a znalosťou cudzieho jazyka dosiahli patričné miesto v spoločnosti.

Veľvyslankyňa žiakov oboznámila so životom vo svojej domovskej krajine, najmä s históriou, hospodárskym rastom a princípom fungovania ekonomiky. Rozprávala o obyvateľstve, sociálnom programe štátu, ale aj o tradíciách, hudbe či stravovaní. Žiaci ochutnali brazílsku pochúťku Brigadeiro, ktorú veľvyslankyňa vlastnoručne pripravila. Pripomenula, že Slovensko a Brazília majú veľa spoločného. Každá krajina má však vlastnú históriu i problémy, ktoré musí riešiť.

Na túto mimoriadnu udalosť sa pripravovala škola už mesiac na hodinách anglického jazyka. Začiatočníci sa zoznámili s Brazíliou v rámci žiackych projektov s názvom „Brazília našimi očami“. Vytvorili množstvo zaujímavých plagátov. Starší žiaci rozvíjali svoje komunikačné zručnosti písaním eseje na tému: „Môžu si ľudia za chudobu sami? Ako sa zbaviť chudoby?“. Na záver diskusie veľvyslankyňa odovzdala vecné dary a publikáciu o Brazílii 15 autorom najlepších a naj­zaujímavejších esejí.

Na záver stretnutia žiaci previedli veľvyslankyňu odbornými učebňami, predstavili jej pripravené projekty. Potešilo ju, že sa nám páči brazílska kultúra. Veríme, že Marília Sardemberg ZELNER GONÇALVES opúšťala žiarske gymnázium s príjemným zážitkom a dúfame, že naše mesto niekedy opäť navštívi.

Pozri fotogalériu.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria