Navigácia

Základné informácie Charakteristika Aktivity Cieľové skupiny Výsledky projektu Harmonogram Workshop

 

Základné informácie

 

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“.

 

Názov projektu:

"Moderná škola, úspešný žiak"

Kód výzvy: OPV-2011/1.1/07-SORO 

ITMS kód projektu: 26110130493

 

Časový rámec realizácie aktivít v projekte: 11/2012 – 10/2014 (24 mesiacov)

Operačný program: Vzdelávanie

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Prioritná os:   1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie:     1.1 Premena tradičnej školy na modernú

 

Realizátor projektu: Gymnázium Milana Rúfusa

Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

Zriaďovateľ školy: Banskobystrický samosprávny kraj

Miesto realizácie projektu: Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

 


Aktualizácia: 16.05.2013, Admin: Mgr. Mária Wagnerová

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria