Navigácia

PS_štvorročné štúdium PS_osemročné štúdium

Celkové poradie žiakov podľa bodového hodnote v prijímacom konaní

pre školský rok 2018/2019

1. a 2. termín spolu

 

 4-ročné štúdium

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 18. 05. 2018 od 8.00 h do 16.00 h na sekretariáte školy.

P.č. Kód Body za študijné výsledky Body za T9 - 2018 Body za súťaže PS PS Priebežné bodové hodnotenie Úspešnosť PS Výsledok PS
SJL MAT
1. RA05U § 65 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.  prijatý bez PS zapísaný
2. WO27Y § 65 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.  prijatý bez PS zapísaný
3. BO37A § 65 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.  prijatý bez PS zapísaný
4. NU54U § 65 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.  prijatý bez PS zapísaný
5. BA47O § 65 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.  prijatý bez PS zapísaný
6. BY88E § 65 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.  prijatý bez PS zapísaný
7. JU45U § 65 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.  prijatý bez PS zapísaný
8. BU05O § 65 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.  prijatý bez PS zapísaný
9. HY30U § 65 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.  prijatý bez PS zapísaný
10. MA62Y § 65 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.  prijatý bez PS zapísaný
11. XA80A § 65 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.  prijatý bez PS zapísaný
12. DU20O § 65 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.  prijatý bez PS zapísaný
13. MU48U § 65 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.  prijatý bez PS zapísaný
P.č. Kód Body za študijné výsledky Body za T9 - 2018 Body za súťaže PS PS Priebežné bodové hodnotenie Úspešnosť PS Výsledok PS
SJL MAT
14. TE30E 100 67,60 25 28 40 260,60 uspel prijatý
15. JA81U 100 68,80 20 37 34 259,80 uspel prijatý
16. SA81A 84 66,40 40 32 28 250,40 uspel prijatý
17. FU03Y 100 72,40   38 38 248,40 uspel prijatý
18. PY14E 98 62,40 20 34 34 248,40 uspel prijatý
19. GU55E 94 73,20 25 25 30 247,20 uspel prijatý
20. XU40U 88 58,40 30 34 34 244,40 uspel prijatý
21. CE21A 100 71,20   35 38 244,20 uspel prijatý
22. PA64Y 100 69,60   40 34 243,60 uspel prijatý
23. WA20A 100 67,60 10 30 34 241,60 uspel prijatý
24. XA00E 98 68,80 10 26 38 240,80 uspel prijatý
25. NU72O 100 72,00   34 34 240,00 uspel prijatý
26. PU45A 96 67,60 15 33 28 239,60 uspel prijatý
27. KO74Y 88 74,00 15 35 26 238,00 uspel prijatý
28. ME50U 100 67,60   35 34 236,60 uspel prijatý
29. HO61U 96 64,80   39 34 233,80 uspel prijatý
30. ZO86A 96 73,20   26 38 233,20 uspel prijatý
31. PE76Y 92 70,40   33 36 231,40 uspel prijatý
32. PY30A 77 64,40 40 27 22 230,40 uspel prijatý
33. GO45Y 98 70,40   33 28 229,40 uspel prijatý
34. RY06O 100 67,20   23 38 228,20 uspel prijatý
35. TO22Y 96 69,20   29 30 224,20 uspel prijatý
36. CU78Y 92 66,40   32 30 220,40 uspel prijatý
37. CE27O 98 64,00   30 28 220,00 uspel prijatý
38. MO44O 96 56,00   36 32 220,00 uspel prijatý
39. HU53E 94 58,00   34 32 218,00 uspel prijatý
40. KE77O 96 60,80   33 28 217,80 uspel prijatý
41. XE60A 94 63,20   24 36 217,20 uspel prijatý
42. TO28E 88 47,20 30 30 22 217,20 uspel prijatý
43. KY53U 92 70,80   22 32 216,80 uspel prijatý
44. WU01A 96 65,60   27 28 216,60 uspel prijatý
45. RA65O 86 69,60   32 29 216,60 uspel prijatý
46. PY24Y 80 66,40   32 38 216,40 uspel prijatý
47. DY04U 80 70,00   32 34 216,00 uspel prijatý
48. MY82A 94 66,80   30 25 215,80 uspel prijatý
49. CE34U 82 67,60   32 34 215,60 uspel prijatý
50. NE86E 94 65,60   27 26 212,60 uspel prijatý
51. PA84A 86 67,20   31 28 212,20 uspel prijatý
52. SE82Y 96 67,60   24 24 211,60 uspel prijatý
53. SE28Y 78 57,60 25 31 20 211,60 uspel prijatý
54. XU24E 54 73,60 25 23 34 209,60 uspel prijatý
55. HU22A 84 64,00   31 30 209,00 uspel prijatý
56. CY47A 98 50,00   33 26 207,00 uspel prijatý
57. JU48A 84 61,20   29 32 206,20 uspel prijatý
58. FY60A 86 66,00   29 25 206,00 uspel prijatý
59. XY28A 81 66,00   31 28 206,00 uspel prijatý
60. JO36A 82 63,60   29 30 204,60 uspel prijatý
61. PA36U 84 63,60   24 30 201,60 uspel prijatý
62. XA00Y 70 70,00   29 32 201,00 uspel prijatý
63. HY58U 98 50,80   30 22 200,80 uspel prijatý
64. HO51U 78 67,60   29 26 200,60 uspel prijatý
65. WU23Y 78 63,60   28 28 197,60 uspel prijatý
66. CU03O 70 62,40   25 34 191,40 uspel prijatý
67. BE00A 82 56,00   30 23 191,00 uspel prijatý
68. DY68A 68 62,00   28 32 190,00 uspel prijatý
69. HO20Y 81 57,60   25 26 189,60 uspel prijatý
70. MA13Y 78 50,40   29 32 189,40 uspel prijatý
71. FY08Y 86 56,80   23 22 187,80 uspel prijatý
72. ZO61O 59 62,80   31 26 178,80 uspel prijatý
73. XA77U 52 52,80 25 24 22 175,80 uspel prijatý
74. HA26A 72 60,00   20 20 172,00 uspel prijatý
75. HY65E 84 43,20   19 24 170,20 uspel prijatý
76. ZU64U 60 56,80   26 27 169,80 uspel prijatý
77. JE17U 51 64,80   18 33 166,80 uspel prijatý
78. GY84U 48 52,40 30 16 18 164,40 uspel prijatý
79. SU47U 51 64,80   23 24 162,80 uspel prijatý
80. KU04E 63 46,80   25 22 156,80 uspel prijatý
81. BO74A 45 58,40   16 26 145,40 uspel prijatý
82. ZO11Y 51 44,40   24 24 143,40 uspel prijatý
83. TY13A 64 33,20   16 18 131,20 uspel prijatý
84. FE62U 48 42,00   15 26 131,00 uspel prijatý
85. CY41O 0 48,00   33 26 107,00 uspel prijatý
86. PU42A 17 51,20   13 22 103,20 uspel prijatý
87. RE80U 37 28,80   19 12 96,80 uspel prijatý
88. HO30U 0 0,00   39 35 74,00 uspel prijatý
89. RE23O 0 29,20   16 12 57,20 uspel prijatý
90. MO30O § 65 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.  prijatý bez PS nezapísaný
91. ZA35Y § 65 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.  prijatý bez PS nezapísaný
92. RE71O § 65 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.  prijatý bez PS nezapísaný
93. TO66O 100 68,80       168,80 nezúčastnil sa PS
94. PY85U 92 56,00 20     168,00 nezúčastnil sa PS
95. RO65Y 100 61,60       161,60 nezúčastnil sa PS
96. SY68A 88 70,40       158,40 nezúčastnil sa PS
97. RU15O 82 73,20       155,20 nezúčastnil sa PS
98. RY30U 56 48,40       104,40 nezúčastnil sa PS
99. DU48Y 54 47,60       101,60 nezúčastnil sa PS

 

Žiar nad Hronom 17. mája 2018

Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria