Navigácia

PS_štvorročné štúdium PS_osemročné štúdium

Celkové poradie žiakov podľa bodového hodnotenia v prijímacom konaní

pre školský rok 2020/2021

 

 4-ročné štúdium 

Tu budú zverejnené priebežné i celkové výsledky.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria