Navigácia

Poďakovanie Žiarsky gymnaziálny neinvestičný fond

Neinvestičný fond

Poďakovanie

 

Vážení rodičia a priatelia Gymnázia Milana Rúfusa!

 

Tohto roku Žiarsky gymnaziálny neinvestičný fond oslávil 19. výročie svojej aktívnej činnosti. Ďakujeme za podporu, ktorú ste nám preukázali v minulých rokoch poukázaním 2% z Vašich daní.

Žiarsky gymnaziálny neinvestičný fond aj vďaka Vám mohol finančne podporiť  činnosť Gymnázia Milana Rúfusa. V nasledujúcej tabuľke je rekapitulácia vynaložených finančných prostriedkov, v súlade s účelom (činnosti sú uvedené v štatúte neinvestičného fondu), od založenia neinvestičného fondu.

Vynaložené finančné prostriedky podľa účelu za obdobie 2001 - 2018

Budovanie multimediálnej učebne

21 273

Podpora projektov

19 809

Podpora prezentácie školy

18 184

Podpora vzdelávacích aktivít

9 705

Nákup učebných pomôcok a kníh

3 108

Sociálna výpomoc

3 289

Podpora životného prostredia

1 841

Podpora pohybových aktivít

299

Vynaložené finančné prostriedky spolu

77 508

 

Pokiaľ sa aj naďalej rozhodnete poukázať 2 % z Vašich daní Žiarskemu neinvestičnému fondu, ďalšie informácie, údaje organizácií  a pripravené tlačivá na stiahnutie nájdete tu

Na webovej stránke http://rozhodni.sk/zoznam-prijimatelov/ si môžete overiť, že neinvestičný fond je zapísaný v notárskom registri prijímateľov 2% v roku 2020.

 

Ďakujeme  vopred  za Vašu podporu!

                                                                                         Ing. Hedviga Turská, správca neinvestičného fondu


Aktualizácia: 17.02.2020

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria