Navigácia

Opis aktivity Výstupy - charakteristika Výstupy - prehľad

Aktivity vo vyučovaní cudzích jazykov

Inovácia predmetov vo vzťahu človek – cudzí jazyk a komunikácia v cudzom jazyku

Opis aktivity

 

Cieľ aktivity

Vytvoriť inovatívne a komplexné učebné materiály s podporou informačných a komunikačných technológií, zaviesť moderné metódy a formy výučby v ruskom, nemeckom, francúzskom, španielskom a anglickom jazyku s dôrazom na jazykové a komunikačné kompetencie žiakov.

Popis aktivity

Účelom tejto aktivity je vytvorenie a inovácia úplných učebných materiálov ako aj zavedenie moderných a inovovaných vzdelávacích metód a foriem vyučovania v ruskom, nemeckom, francúzskom, španielskom a anglickom jazyku s dôrazom na zlepšenie jazykových a komunikačných kompetencií žiakov.

Modernizácia a zefektívnenie vyučovacieho procesu cudzích jazykov zabezpečí kvalitnú jazykovú a komunikačnú prípravu žiakov, zlepší pripravenosť žiakov na ďalšie štúdium na všetkých typoch vysokých škôl, ale zároveň aj na uplatnenie v praxi a v osobnom živote.

Výstupy v aktivite:

a) komplexné učebné materiály pre 5 predmetov cudzích jazykov:

 • konverzácie v ruskom jazyku
 • konverzácie v nemeckom jazyku
 • konverzácie v francúzskom jazyku
 • konverzácie v španielskom jazyku
 • konverzácie v anglickom jazyku

 

b) odborné učebné texty zamerané  na rozvoj podnikateľských zručností v predmete:

 • anglický jazyk

 

Obsah komplaxného učebného materiálu:

 • učebné texty
 • pracovné zošity, pracovné listy
 • metodické príručky
 • banky úloh

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria