Navigácia

Deň otvorených dverí 4G | Študentská kvapka krvi | FLL 2012 | Za odmenu do Krakowa | Deň otvorených dverí 8G | Exkurzia do Štrasburgu | ZENIT - súťaž v programovaní | Eurobike pokračuje - navštívili sme Holandsko | Projekt "Moderná škola, úspešný žiak" | Víťazstvo basketbalistov | Projektové stretnutie Eurobike tentoraz v rakúskom Ybbse | 42. ročník Gymnaziálneho plesu | 1. miesto za najlepšie video v súťaži Zodpovedne.sk | ​​​​​​​Rande s vedou pokračuje | Bicyklujeme po Európe - tentokrát v Holandsku | Exkurzia Nitra | Prijmite kvietok nádeje | Výborné umiestnenie gymnázia v štúdii INEKO | Úspechy žiakov na predmetových olympiádach | Druhé školské rande s vedou | PREDNES poézie a prózy | Ďalší diplom z celoslovenského kola | Žatva našich gymnazistov na krajskom kole SOČ | Deň narcisov 2013 | Eurobike aj v Záhrebe | Amatérska fotografia | Šikovní matematici | Stretnutie Eurobike konečne aj u nás | Rok v Kocúrkove | Behom za víťazstvom | Úspechy pokračujú aj v ruštine | Futbalisti tretí v kraji | Naši žiaci bodujú aj na celoslovenskej úrovni | Počuť srdcom | Dve besedy o aktuálnych témach na Slovensku | Návšteva Toma Nicholsona | Profesori zmaturovali z futbalu, vyhrali 2:1 | Rozlúčka s maturantmi | Úspechy aj v EUSTORY | Medzi záľubami i kulturistika | Gymnazisti v Behu olobodenia | Lúčime sa s Eurobikom | Deň určený žiarskym školám | Najlepší školský časopis | „Veľké ocenenie“ na Veľkej cene Nitry 2013 | EnglishDays | Športom nielen k zdraviu, ale aj k úspechu | Vedecká činnosť | Žiačka Gymnázia Milana Rúfusa v Moskve

10.12.2012

Deň otvorených dverí pre štvorročné štúdium

 

Dňa 5. decembra 2012 sme opäť sprístupnili priestory školy verejnosti. Deň otvorených dverí bol určený najmä záujemcom o štúdium – žiakom 9. ročníkov, ich rodičom a výchovným poradcom zo ZŠ.

Bohatý program otvorila riaditeľka školy, Ing. Dana Paálová. Informovala prítomných o možnostiach štúdia, školskom vzdelávacom programe, učebných plánoch, významných aktivitách i projektoch školy, a najmä o podmienkach prijímacieho konania. Po úvodnej časti deviataci zaplnili odborné učebne a miestnosti školy, v ktorých bol pre nich pripravený bohatý program.

Skupinky „budúcich prvákov“ si v sprievode gymnazistov postupne prezreli priestory školy a ukážky z vyučovania:

 • Fyzika okolo nás, Biológia je náš život, Matematika s počítačom, S jazykmi do sveta, Poznaj svoje korene, Robot – priateľ človeka, Slovenčina na slovíčko, Chemické zázraky.

Popoludní od 13.00 hod. do 16.00 hod. boli informácie o štúdiu poskytované najmä rodičom deviatakov.

Veríme, že sa so žiakmi 9. ročníkov opäť stretneme na začiatku budúceho školského roka.  

Admin

Fotogaléria z DOD

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria