Navigácia

Deň otvorených dverí 4G Študentská kvapka krvi FLL 2012 Za odmenu do Krakowa Deň otvorených dverí 8G Exkurzia do Štrasburgu

10.12.2012

Deň otvorených dverí pre štvorročné štúdium

 

Dňa 5. decembra 2012 sme opäť sprístupnili priestory školy verejnosti. Deň otvorených dverí bol určený najmä záujemcom o štúdium – žiakom 9. ročníkov, ich rodičom a výchovným poradcom zo ZŠ.

Bohatý program otvorila riaditeľka školy, Ing. Dana Paálová. Informovala prítomných o možnostiach štúdia, školskom vzdelávacom programe, učebných plánoch, významných aktivitách i projektoch školy, a najmä o podmienkach prijímacieho konania. Po úvodnej časti deviataci zaplnili odborné učebne a miestnosti školy, v ktorých bol pre nich pripravený bohatý program.

Skupinky „budúcich prvákov“ si v sprievode gymnazistov postupne prezreli priestory školy a ukážky z vyučovania:

 • Fyzika okolo nás, Biológia je náš život, Matematika s počítačom, S jazykmi do sveta, Poznaj svoje korene, Robot – priateľ človeka, Slovenčina na slovíčko, Chemické zázraky.

Popoludní od 13.00 hod. do 16.00 hod. boli informácie o štúdiu poskytované najmä rodičom deviatakov.

Veríme, že sa so žiakmi 9. ročníkov opäť stretneme na začiatku budúceho školského roka.  

Admin

Fotogaléria z DOD

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria