Navigácia

Členovia predmetových komisií

Členovia predmetových komisií

Členovia predmetových komisií

2018/2019

 

Predmetové komisie

Vedúci PK

Ďalší členovia PK

1.

Slovenský jazyk a literatúra

PaedDr. Adriana Júdová

Mgr. Miroslava Debnárová

Mgr. Eva Ruriková

PaedDr. Kamila Kubišová

2.

Anglický jazyk

Mgr. Ingrid Panáková

Ing. Dana Paálová

Mgr. Ivana Lapinová

Mgr. Erika Pajerská

Mgr. Eva Ruriková

Mgr. Adela Stajníková

Mgr. Renáta Szviteková

Mgr. Stanislava Považanová

3.

Cudzí jazyk

Ing. Dana Matušková

Mgr. Zuzana Šályová

Mgr. Stanislava Považanová

PhDr. Veronika Sliačanová

Mgr. Zdena Štefancová

Mgr. Zuzana Kohútová

4.

Fyzika

Mgr. Slavomíra Snopková

Mgr. Mária Wagnerová

5.

Chémia

Mgr. Mária Fabová

Mgr. Oľga Danková

Mgr. Monika Findriková

Mgr. Barbora Kinková

Mgr. Miriam Sajvaldová

6.

Biológia

Mgr. Monika Findriková

Mgr. Mária Fabová

Mgr. Barbora Kinková

Mgr. Miriam Sajvaldová

Mgr. Igor Stemnický

7.

Dejepis

Mgr. Zuzana Kohútová

Mgr. Peter Sučanský

8.

Geografia

Mgr. Igor Stemnický

Mgr. Norbert Nagy

9.

Matematika

Mgr. Ivan Zachar

RNDr. Ján Adámik

Mgr. Adela Stajníková

Mgr. Slavomíra Snopková

Mgr. Leontína Striežovská, PhD.

Mgr. Dana Zacharová

10.

Informatika

Mgr. Mária Wagnerová

Mgr. Slavomír Jančík

Mgr. Leontína Striežovská, PhD.

11.

Občianska náuka

Mgr. Peter Sučanský

Mgr. Miroslava Debnárová

12.

Umenie a kultúra

PaedDr. Kamila Kubišová

Mgr. Miroslava Debnárová

PaedDr. Adriana Júdová

Mgr. Ivana Lapinová

Mgr. Ingrid Panáková

13.

Etická a náboženská výchova

Mgr. Stanislava Považanová

Mgr. Zdena Štefancová

Mgr. Jozef Cerovský

ThDr. Ján Kuneš, PhD.

14.

Telesná výchova

Mgr. Vladimír Fabo

Mgr. Norbert Nagy

Mgr. Zdena Štefancová

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria