Navigácia

Dokumenty školy

Zoznam základných dokumentov

Na tejto stránke si môžete preštudovať obsah dôležitých dokumentov, ktoré sa týkajú činnosti školy a jej vyhodnotenia.

 • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy a jej podmienkach
 • Plán práce školy
 • Školský poriadok

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria