Navigácia

Maturita

Oznamy

INFORMÁCIE PRE MATURANTOV

 

Základné informácie o organizácii maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 nájdete na stránke NÚCEM

Legislatívu upravujúcu konanie maturitnej skúšky je dostupná na stránke NÚCEM - základné informácie k Maturite 2021.

Organizačné pokyny k maturitnej skúške v školskom roku 2020/2021 sa nachádza na stránke NÚCEM - maturita - informácia pre gymnáziá k Maturite 2021.

Uvedený dokument informuje najmä o:

 • predmetoch maturitnej skúšky,
 • maturite z cudzieho jazyka,
 • spôsobe prihlasovania sa na maturitnú skúšku,
 • termínoch maturitných skúšok,
 • klasifikácii a hodnotení maturitnej skúšky,
 • ukončení štúdia,
 • MS pre zdravotne znevýhodnených žiakov.

 

Viac informácií na www.nucem.sk/sk/maturita.

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria