Navigácia

Oznamy Úloha výchovného poradcu Info o VŠ Integrácia žiakov a poruchy učenia Vyhodnotenie prijatia na VŠ DOD na VŠ, kurzy, oznamy

Výchovný poradca

Oznamy

Výchovný poradca
Mgr. Zdena Štefancová

 

Okrem práce výchovného poradcu na škole vyučujem predmety: telesná výchova a etická výchova.


Kontaktná adresa:                        zdena.stefancova@gymzh.sk

                                                   z.stefancova@gmail.com


Konzultačné hodiny:                         Piatok od  10.30 - 12.30 hod.

                                                          v kabinete výchovného poradcu na 2. poschodí (vedľa IV. A triedy)

                                                                        podľa potreby aj v iný čas (kedykoľvek), podľa dohody

 

Konzultačné hodiny Centra pedagogicko-psychologického poredenstva a prevencie

v Žiari nad Hronom:

                                                Utorok  od 13.00 - 16.00 hod.

 

Poskytujú odborné poradenstvo v oblasti:

- pedagogickej - problémy učenia sa

- psychologickej - osobnostné problémy

- špeciálno-pedagogickej - práca so žiakmi so ŠVVP

      

Konzultačné hodiny sú vyhradené pre rodičov, žiakov ako aj pedagógov.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria