Navigácia

Informácie o jednoduchých zákazkách - do 2014 Výzvy na jednoduché zákazky - 2013 Súhrnné správy o zákazkách s cenami nad 1000 EUR, resp. 5000 EUR Súhrnná správa o zákazkách nad 1000 EUR - ESF projekt Podlimitné zákazky Aktuálne výzvy Zverejňovanie výsledkov VO od 01. 01. 2015

Informácie o jednoduchých zákazkách - do 2014

Informácia o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác

Gymnázium Milana Rúfusa v roku 2014

v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

a zverejňovanie vodiacich listov k prieskumu trhu podľa Príkazu predsedu BBSK č. 003/2014/ODDIVO od 09. 06. 2014, Príkazu predsedu BBSK č. 005/2014/ODDIVO od 02. 08. 2014

Predmet zákazky

    Zmluvná cena zákazky (v € bez DPH)

Termín zadania zákazky (uzavretia zmluvného vzťahu)

Vyhodnotenie jednodudhej zákazky

Doprava žiakov na lyžiarsky kurz

1 929,17 €

07. 02. 2014

-

Reálie anglicky hovoriacich krajín

1 737,27 €

16. 06. 2014

2014_VL_ANJ_literatura.pdf
Dodávka tonerov 2 523,57 € 17. 06. 2014 2014_VLc_dodavka_tonera.pdf
Laboratórne stoly 2 895,50 €* 03. 07. 2014 2014_VL_laboratorne_stoly.pdf
Maliarske a natieračské práce 2 418,77 € 03. 07. 2014 2014_VL_maliarske_prace.pdf
Skrine na učebné pomôcky 2 941,00 €* 05. 08. 2014 2014_VL_skrine_na_pomocky.pdf
Oprava chodníkov 1 292,72 € 12. 11. 2014 VL_2014_opravachodnikov.pdf
Oprava kanalizácie 1 120,00  14. 11. 2014 VL_2014_oprava_kanalizacie.pdf
Kovové archívne skrine 2 856,63 € 21.11.2014 2014_VL_archivne_skrine.pdf
Kancelárske stoličky do zborovne 1 025,00 € 26. 11. 2014 VL_2014_stolicky.pdf
Skrine do učebne geografie 1 511,00 € 28. 11. 2014 VL_2014_skrine_do_GEO.pdf
Multifunkčné veľkokapacitné zariadenie 1 090,00 € 15. 12. 2014 VL_2014_multifunkcne_EKO.pdf
Počítače s OS a MS Office 2 633,33 € 16. 12. 2014 VL_2014_pocitace.pdf
Interaktívna tabuľa so stojanom 1 080,83 € 17. 12. 2014 VL_2014_interaktivna_tabula.pdf
Toner do tlačiarní a kopírovacích strojov 1 614,26 € 19. 12. 2014 VL_2014_tonery2.pdf

* Vybraný uchádzač nie je platcom DPH (zmluvná cena bez DPH = zmluvná cena celkom).


Informácia o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác

Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia Milana Rúfusa v roku 2014

v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

a zverejňovanie vodiacich listov k prieskumu trhu podľa Príkazu predsedu BBSK č. 003/2014/ODDIVO od 09. 06. 2014, Príkazu predsedu BBSK č. 005/2014/ODDIVO od 02. 08. 2014

Predmet zákazky

    Zmluvná cena zákazky (v € bez DPH)

Termín zadania zákazky (uzavretia zmluvného vzťahu)

Vyhodnotenie jednodudhej zákazky
Vajcia 560,00 € 27. 08. 2014 2014_VL_SJ_vajcia.pdf
Mlynské výrobky 1 686,44 € 27. 08. 2014 2014_VL_SJ_mlynske_vyrobky.pdf
Olej 1 081,20 € 27. 08. 2014 2014_VL_SJ_olej.pdf
Fruktózový sirup 453,60 € 27. 08. 2014 2014_VL_SJ_sirup.pdf
Pekárenské výrobky, pečivo 1 712,70 € 27. 08. 2014 2014_VL_SJ_pecivo.pdf
Cestoviny 1 298,00 € 27. 08. 2014 2014_VL_SJ_cestoviny.pdf
Cukor, omáčky a ochucovadlá 1 867,94 € 27. 08. 2014 2014_VL_cukor_a_ochucovadla.pdf
Spracované ovocie a zelenina 1 797,04 € 27. 08. 2014 2014_VL_SJ_spracovane_ovocie_zelenina_.pdf
Mliečne výrobky 1 504,37 € 02. 09. 2014 2014_VL_mlieko.pdf
Čerstvé ovocie a zelenina 766,69 € 02. 09. 2014 2014_VL_SJ_ovocie_a_zelenina1.pdf
Mrazená zelenina 1 289,10 € 18. 09. 2014 2014_VL_SJ_mrazena_zelenina.pdf
Mrazená hydina a ryby 11 116,70 € 20. 10. 2014 realizované zriaďovateľom
Čerstvé ovocie a zelenina 9 197,50 € 20. 10. 2014 realizované zriaďovateľom
Mliečne výrobky 12 246,210  € 22. 10. 2014 realizované zriaďovateľom
Mäsové výrobky 11 912,20 € 06. 11. 2014 realizované zriaďovateľom
Cukrovinky 1 926,00 € 23.12.2014 2014_VL_cukrovinky.pdf
Cukor, omáčky, ochucovadlá a koreniny 2 094,711 € 30. 12. 2014 2014_VL_cukor_a_ochucovadla.pdf

* Vybraný uchádzač nie je platcom DPH (zmluvná cena bez DPH = zmluvná cena celkom).

 


Informácia o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác

v roku 2013

v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Deň zverejnenia

Predmet zákazky

    Zmluvná cena zákazky         (v € bez DPH)

Termín zadania zákazky (uzavretia zmluvného vzťahu)

02. 07. 2013

Oprava obkladu v kuchyni a v skladoch školskej jedálne

2 730,80 €

09. 07. 2013

15. 08. 2013

Správa PC siete a PC techniky na GMRZH

9 600,00 €*

30. 08. 2013

18. 09. 2013

Bravčové mäso, hovädzie mäso a mäsové výrobky

20 712,50 €

27. 09. 2013

18. 09. 2013

Mrazená zelenina

1 996,50 €

27. 09. 2013

18. 09. 2013

Mrazená hydina a mrazené ryby

16 143,60 €

27. 09. 2013

28. 10. 2013

Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení

1 084,57 €

06. 11. 2013

5. 11. 2013 Rekonštrukcia osvetlenia v telocvični 5 428,43 € 25. 11. 2013
19. 11. 2013 Dodávka a montáž interiérových dverí 3 641,70 € 10. 12. 2013
13. 12. 2013 Počítače a interaktívne technológie

9 428,61 €

17. 12. 2013
17. 12. 2013 Notebooky 2 033,33 € 20. 12. 2013

 

* Víťazný uchádzač nie je platcom DPH.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria