Navigácia

Platby

Cenník a platby v školskej jedálni


Školská jedáleň

pri Gymnáziu Milana Rúfusa

Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

 

Ceny obedov a desiat v zariadení školského stravovania

od 1. 9. 2020

 

Kategória stravníkov Obed Desiata
Cena v € Cena v €
Žiaci od 11 do 15 rokov 1,23 + 0,40(réžia) = 1,63 € 0,53 + 0,05 (réžia) = 0,58 €
Žiaci od 15 do 19 rokov 1,33 + 0,40(réžia) = 1,73 € 0,53 + 0,05 (réžia) = 0,58 €
Rožok plnený   0,35 + 0,05 (réžia) = 0,40 €
Dospelí stravníci 1,33 + 1,27 (réžia) = 2,60 €  

 

 Spôsob platby za obedy:

v hotovosti v pokladni školskej jedálne (bočný vchod) od 15. dňa v kalendárnom mesiaci na nasledujúci mesiac

bezhotovostne na účet Štátnej pokladnice najneskôr do 21. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac

číslo účtu: 7000389767/8180, IBAN: SK44 8180 0000 0070 0038 9767

variabilný symbol: 0420

konštantný symbol: 0308

správa pre prijímateľa: uviesť meno a priezvisko, triedu stravníka

 

        Mária Pavlová

vedúca školskej jedálne

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria