Navigácia

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 | Barcelona - exkurzia | Poďakovanie | Gruntovačka | Európsky deň jazykov | Exkurzia v Slovenskom raji | Spoznávame Novohrad – exkurzia | Gymnázium podporuje mladé talenty | Ako sme hľadali domov Moonovi z Alabamy | Zelené mesto v októbri | Imatrikulácie - PRIMA 2019 | Imatrikulácie v Rokforde | Spolupráca s EUTIS | EUndeground v Budapešti | Pochváľ sa vlastnou tvorbou | Postup v bedmintone | V Národnej súťaži o HIV/AIDS prvé | Ľudskoprávny kvíz 2019 | Young author 2019 - vyhodnotenie súťaže | Vianočná výzdoba | Programujeme netradične | Dobrovoľníkom už v PRIME | Florbal nám ide | Neznalosť zabíja, zodpovednosť chráni! | Na november 1989 nezabúdame | Vianočná Viedeň | Návšteva Centra hispánskej kultúry | Ako sa z našich stali cudzí | Školské kolo olympiády v španielskom jazyku | Young author 2019 | Kapustnicu 2019 tentoraz navarili "Igorkovci" | Maratón písania listov | Gymnazisti majú veľké srdce | Vianočné želanie | Stolný tenis s postupom | Volejbalová liga štartuje! | Športový spravodaj | Gymnaziálna volejbalová liga - 2. kolo | Lyžiarsky kurz v Lučivnej | Mládežnícky európsky parlament | Študentské voľby | 49. Gymnaziálny ples | V divadle "Na konci" | Krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku | Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku | Pozvánka na DOD - osemročné štúdium | Prednášky mladých vedcov | Valentín 2020 | 49. Gymnaziálny ples aj pomáhal | Gymnaziálna volejbalová liga - 5. kolo | Hviezdy sú tiché | Všetky tímy druhé | Lyžiarsky kurz - TERCIA a I.C | Gymnaziálna volejbalová liga - 6. kolo | Učíme z domu | Pomáhame nemocniciam | Zvíťaziť stihli ešte pred karanténou | Zapojte sa do svetového rekordu | Spoznaj svoju univerzitu z domu | Podpora pre Španielsko | Našim maturantom | Rozlúčka s maturantmi 2020 | Vyhrávame v SOČ aj dištančne | Zlaté pásmo v projekte "Rodný môj kraj" | Rozumieme kráse hviezd, hmlovín, planét,... | Zavádzame Office 365 pre školu i našich žiakov | Projekt "Keď učenie má zmysel" získal podporu! | Volejbalový turnaj maturanti vs. profesori

Akcie 2019/2020

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

Pozývame Vás na slávnostné otvorenie školského roka, ktoré sa uskutoční

dňa 2. septembra 2019 o 8:00 hod. na školskom dvore.

Po ukončení oficiálnej časti sa presunieme do tried.

Žiaci 1. ročníka štvorročného štúdia dostanú učebnice v pondelok (2. 9. 2019). PRIMA dostane učebnice v utorok (3. 9. 2019).

Rozdelenie žiakov 1. rončíka do tried nájdete tu.

Triedy pre prvákov a štvrtákov:

 • I. A - 1. poschodie
 • I. B - prízemie
 • I. C - prízemie
 • PRIMA - Prednášková miestnosť na prízemí (spolu s rodičmi)
 • IV. A - Prírodovedná knižnica
 • IV. B - Učebňa biológie
 • OKTÁVA – FYZIKA 2 (1. poschodie)

 

Želáme veľa úspechov v školskom roku 2019/2020 !

Vzhľadom na platnú legislatívu v oblasti ochrany osobných údajov nie je možné zverejniť na stránke školy zoznam mien žiakov v jednotlivých triedach.

Z tohto dôvodu žiakom 1. ročníka oznámime zaradenie do príslušných tried prostredníctvom kódu prideleného v prijímacom konaní. Zoznam bude zverejnený najneskôr do 30. augusta 2019.

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria