Navigácia

Záujmová činnosť

Informácie o krúžkovej činnosti na škole

     ČINNOSŤ KRÚŽKOV

 

     Naša škola umožňuje žiakom realizovať mimoškolskú činnosť prostredníctvom krúžkovej činnosti. Každoročne pedagógovia poskytujú širokú ponuku krúžkov, na základe ktorej sa žiaci môžu podľa záujmu prihlásiť do jedného, ale i viacerých krúžkov a venovať škole svoj vzdelávací poukaz .

     V každom školskom roku sú žiakom do 10. 9. vydané vzdelávacie poukazy a zverejnené ponuky krúžkov. Žiaci nahlásia svoj výber triednemu učiteľovi (podľa pokynov). Následne po spracovaní prihlášok je zverejnený zoznam krúžkov, ktoré budú na škole pracovať (minimálny počet žiakov v jednom krúžku je 12). Predpokladaný termín začiatku práce krúžkov je 1.10.

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria