• Deň otvorených dverí 4G

    • 10.12.2012

     Deň otvorených dverí pre štvorročné štúdium

      

     Dňa 5. decembra 2012 sme opäť sprístupnili priestory školy verejnosti. Deň otvorených dverí bol určený najmä záujemcom o štúdium – žiakom 9. ročníkov, ich rodičom a výchovným poradcom zo ZŠ.

     Bohatý program otvorila riaditeľka školy, Ing. Dana Paálová. Informovala prítomných o možnostiach štúdia, školskom vzdelávacom programe, učebných plánoch, významných aktivitách i projektoch školy, a najmä o podmienkach prijímacieho konania. Po úvodnej časti deviataci zaplnili odborné učebne a miestnosti školy, v ktorých bol pre nich pripravený bohatý program.

     Skupinky „budúcich prvákov“ si v sprievode gymnazistov postupne prezreli priestory školy a ukážky z vyučovania:

     • Fyzika okolo nás, Biológia je náš život, Matematika s počítačom, S jazykmi do sveta, Poznaj svoje korene, Robot – priateľ človeka, Slovenčina na slovíčko, Chemické zázraky.

     Popoludní od 13.00 hod. do 16.00 hod. boli informácie o štúdiu poskytované najmä rodičom deviatakov.

     Veríme, že sa so žiakmi 9. ročníkov opäť stretneme na začiatku budúceho školského roka.  

     Admin

     Fotogaléria z DOD