Navigácia

PS_štvorročné štúdium PS_osemročné štúdium

PS_osemročné štúdium

 Celkové poradie žiakov podľa bodového hodnotenia v prijímacom konaní

pre školský rok 2020/2021

 8-ročné štúdium

 

Prijatým uchádzačom bude Rozhodnutie o prijatí na štúdium zaslané do elektronickej schránky, e-mailom a zároveň poštou.

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční prijatím Záväzného potvrdenia o nastúpení na štúdium, tlačivo Vám zašleme spolu s rozhodnutím.

Zákonný zástupca prijatého uchádzača záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium doručí na sekretariát školy osobne alebo podpísané a naskenované zašle e-mailom na adresu sekretariat@gymzh.sk.

Záväzné potvrdenie o nastúpení prosíme doručiť obratom.

 

P.č. Kód Body za študijné výsledky Body za súťaže PS PS Priebežné bodové hodnotenie Výsledok PS
SJL MAT
1. CY66U 50 30 50 41,75 171,75 prijatý
2. GE83O 50 20 50 45,5 165,50 prijatý
3. KY06A 50 20 47 41,75 158,75 prijatý
4. ZO51O 50 0 50 50 150,00 prijatý
5. RU42O 48 20 46 35 149,00 prijatý
6. TU38E 48 0 49 50 147,00 prijatý
7. BY50A 50 10 47 38 145,00 prijatý
8. HU02E 50 0 47 46,5 143,50 prijatý
9. WO86A 50 0 48 44,5 142,50 prijatý
10. CU03Y 50 0 48 42 140,00 prijatý
11. KE06E 50 0 50 39,25 139,25 prijatý
12. TE76A 40 0 50 47,5 137,50 prijatý
13. JU24U 50 0 44 41,75 135,75 prijatý
14. RO76U 50 0 45 39,75 134,75 prijatý
15. TY01Y 50 0 43 40,5 133,50 prijatý
16. BO03O 42 0 43 45 130,00 prijatý
17. MO16A 50 0 43 35,5 128,50 prijatý
18. HO16E 46 0 43 39,5 128,50 prijatý
19. MO21E 44 0 43 40 127,00 prijatý
20. KU57O 50 0 44 31,75 125,75 prijatý
21. TA88Y 48 0 44 32,5 124,50 prijatý
22. HA74E 42 0 47 33,75 122,75 prijatý
23. KO63U 40 0 48 31,75 119,75  neprijatý pre nedostatok miesta
24. ZE15E 48 5 41 23,5 117,50  neprijatý pre nedostatok miesta
25. SA27O 44 0 45 28,5 117,50 neprijatý pre nedostatok miesta 
26. CY46U 46 0 40 31 117,00 neprijatý pre nedostatok miesta 
27. DE35U 50 0 44 22,5 116,50 neprijatý pre nedostatok miesta 
28. SE31O 48 0 39 29,25 116,25 neprijatý pre nedostatok miesta 
29. JE38U 48 0 39 25 112,00 neprijatý pre nedostatok miesta 
30. KA26U 48 0 37 20 105,00 neprijatý pre nedostatok miesta 
31. RA46U 24 0 42 20 86,00 neprijatý pre nedostatok miesta 
32. HA48Y 42 0 29 7,25 78,25

neprijatý 

nevyhovel z MAT

 

 

Žiar nad Hronom 15. júna 2020

Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria