• PS_osemročné štúdium

    •  Celkové poradie žiakov podľa bodového hodnotenia v prijímacom konaní

     pre školský rok 2020/2021

      8-ročné štúdium

      

     Prijatým uchádzačom bude Rozhodnutie o prijatí na štúdium zaslané do elektronickej schránky, e-mailom a zároveň poštou.

     Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční prijatím Záväzného potvrdenia o nastúpení na štúdium, tlačivo Vám zašleme spolu s rozhodnutím.

     Zákonný zástupca prijatého uchádzača záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium doručí na sekretariát školy osobne alebo podpísané a naskenované zašle e-mailom na adresu sekretariat@gymzh.sk.

     Záväzné potvrdenie o nastúpení prosíme doručiť obratom.

      

     P.č. Kód Body za študijné výsledky Body za súťaže PS PS Priebežné bodové hodnotenie Výsledok PS
     SJL MAT
     1. CY66U 50 30 50 41,75 171,75 prijatý
     2. GE83O 50 20 50 45,5 165,50 prijatý
     3. KY06A 50 20 47 41,75 158,75 prijatý
     4. ZO51O 50 0 50 50 150,00 prijatý
     5. RU42O 48 20 46 35 149,00 prijatý
     6. TU38E 48 0 49 50 147,00 prijatý
     7. BY50A 50 10 47 38 145,00 prijatý
     8. HU02E 50 0 47 46,5 143,50 prijatý
     9. WO86A 50 0 48 44,5 142,50 prijatý
     10. CU03Y 50 0 48 42 140,00 prijatý
     11. KE06E 50 0 50 39,25 139,25 prijatý
     12. TE76A 40 0 50 47,5 137,50 prijatý
     13. JU24U 50 0 44 41,75 135,75 prijatý
     14. RO76U 50 0 45 39,75 134,75 prijatý
     15. TY01Y 50 0 43 40,5 133,50 prijatý
     16. BO03O 42 0 43 45 130,00 prijatý
     17. MO16A 50 0 43 35,5 128,50 prijatý
     18. HO16E 46 0 43 39,5 128,50 prijatý
     19. MO21E 44 0 43 40 127,00 prijatý
     20. KU57O 50 0 44 31,75 125,75 prijatý
     21. TA88Y 48 0 44 32,5 124,50 prijatý
     22. HA74E 42 0 47 33,75 122,75 prijatý
     23. KO63U 40 0 48 31,75 119,75  neprijatý pre nedostatok miesta
     24. ZE15E 48 5 41 23,5 117,50  neprijatý pre nedostatok miesta
     25. SA27O 44 0 45 28,5 117,50 neprijatý pre nedostatok miesta 
     26. CY46U 46 0 40 31 117,00 neprijatý pre nedostatok miesta 
     27. DE35U 50 0 44 22,5 116,50 neprijatý pre nedostatok miesta 
     28. SE31O 48 0 39 29,25 116,25 neprijatý pre nedostatok miesta 
     29. JE38U 48 0 39 25 112,00 neprijatý pre nedostatok miesta 
     30. KA26U 48 0 37 20 105,00 neprijatý pre nedostatok miesta 
     31. RA46U 24 0 42 20 86,00 neprijatý pre nedostatok miesta 
     32. HA48Y 42 0 29 7,25 78,25

     neprijatý 

     nevyhovel z MAT

      

      

     Žiar nad Hronom 15. júna 2020

     Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy