Navigácia

PS_štvorročné štúdium PS_osemročné štúdium

PS_osemročné štúdium

Celkové poradie žiakov podľa bodového hodnote v prijímacom konaní

pre školský rok 2018/2019

 

 8-ročné štúdium

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 16. mája 2018 od 8.00 h do 16.00 h.

P.č. Kód Body za študijné výsledky Body za súťaže PS PS Priebežné bodové hodnotenie Úspešnosť PS Výsledok PS
SJL MAT
1. KY27U 60 20 47 45 172,00 uspel prijatý
2. GA81O 60 15 46 37,5 158,50 uspel prijatý
3. BE48E 50 10 48 49 157,00 uspel prijatý
4. FO25Y 50 20 46 39 155,00 uspel prijatý
5. BA87O 52,8   50 46,5 149,30 uspel prijatý
6. RO50U 50   45 50 145,00 uspel prijatý
7. JA00E 50   47 47,5 144,50 uspel prijatý
8. RO61O 50   43 50 143,00 uspel prijatý
9. KU68Y 50   45 47,5 142,50 uspel prijatý
10. ZU06Y 42   50 50 142,00 uspel prijatý
11. CA02E 50   47 44 141,00 uspel prijatý
12. WA76U 50   46 42,5 138,50 uspel prijatý
13. BU88A 50   44 44 138,00 uspel prijatý
14. MA37O 36 20 44 37,5 137,50 uspel prijatý
15. PY55Y 50   46 36 132,00 uspel prijatý
16. GY12E 48   41 41,5 130,50 uspel prijatý
17. PO33Y 50   42 38 130,00 uspel prijatý
18. NY18Y 50   36 42,5 128,50 uspel prijatý
19. BO15E 50   41 31 122,00 uspel prijatý
20. RO23Y 44   35 43 122,00 uspel prijatý
21. SU60Y 50   37 32 119,00 uspel prijatý
22. ZU51O 50   40 27 117,00 uspel prijatý
23. RU62U 44   27 29 100,00 uspel prijatý
24. XE55O 36   35 23,5 94,50 uspel prijatý
25. DE22A 18   36 39,5 93,50 uspel neprijatý pre nedostatok miesta

 


Žiar nad Hronom 14. mája 2018

Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria