• PS_štvorročné štúdium

    • Celkové poradie žiakov podľa bodového hodnotenia v prijímacom konaní

     pre školský rok 2020/2021

      4-ročné štúdium 

     zo dňa 05. 06. 2020

     Priebežné poradie uchádzačov zostavené v súlade s Kritériami prijímacieho konania pre 4-ročné štúdium:

      

     P. č.  Kód Body prideľované na základe kritérií Výsledok prijímacieho konania
     1. ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY 2. PROSPECH 3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ CELKOVÉ HODNOTENIE
     1.1. 1.2. 1.3.
     Body za povinné predmety Body za profilové predmety Body za doplnkové predmety Body za súťaže
     1 BE05O 180 135 144 15 30 504 prijatý
     2 TA25O 180 135 144 15 15 489 prijatý
     3 XO58U 180 135 144 10 15 484 prijatý
     4 - 5 JU26Y 180 135 144 15 5 479 prijatý
     XU62A 180 135 144 15 5 479 prijatý
     6 - 11 KU63U 180 135 144 15 0 474 prijatý
     ZE77U 180 135 144 15 0 474 prijatý
     WO37A 180 135 144 15 0 474 prijatý
     SA71U 180 135 144 15 0 474 prijatý
     RE82Y 180 135 144 15 0 474 prijatý
     WO14A 180 135 144 15 0 474 prijatý
     12 - 14 BA43Y 180 135 144 10 0 469 prijatý
     FU33E 180 135 144 10 0 469 prijatý
     GY01A 180 135 144 10 0 469 prijatý
     15 KY40E 180 135 144 5 0 464 prijatý
     16 JU22E 180 135 134 10 0 459 prijatý
     17 KE04A 155 135 144 10 10 454 prijatý
     18 WU31E 180 120 144 10 0 454 prijatý
     19 WU07A 180 105 144 15 5 449 prijatý
     20 - 21 NO85E 180 135 134 0 0 449 prijatý
     SO55O 155 135 144 15 0 449 prijatý
     22 PE50Y 180 120 134 15 0 449 prijatý
     23 - 25 NU72U 155 135 144 5 0 439 prijatý
     NE34E 155 135 144 5 0 439 prijatý
     NA55A 155 135 144 5 0 439 prijatý
     26 DY16E 180 120 124 5 0 429 prijatý
     27 TO41E 155 120 144 10 0 429 prijatý
     28 KO63A 130 135 144 0 10 419 prijatý
     29 RY57E 130 135 134 5 10 414 prijatý
     30 GA25A 180 90 134 0 10 414 prijatý
     31 WU71E 130 120 144 0 10 404 prijatý
     32 - 34 HO56A 130 135 134 5 0 404 prijatý
     DA61E 130 135 134 5 0 404 prijatý
     WE81U 155 135 114 0 0 404 prijatý
     35 KO03O 130 135 124 0 10 399 prijatý
     36 SE51A 105 135 144 10 0 394 prijatý
     37 ZU57U 130 90 144 0 0 364 prijatý
     38 - 39 MO16U 130 120 104 0 0 354 prijatý
     PO66O 130 120 104 0 0 354 prijatý
     40 WA23Y 105 135 104 0 0 344 prijatý
     41 DU24A 80 120 104 0 0 304 prijatý
     42 RU10A 130 90 84 0 0 304 prijatý
     43 PA45U 130 75 84 0 5 294 prijatý
     44 HU31O 80 90 94 0 15 279 prijatý
     45 RE32Y 65 105 108 0 0 278 prijatý
     46 - 47 FE17O 65 105 94 0 0 264 prijatý
     TY13Y 75 105 84 0 0 264 prijatý
     48 NY85E 50 105 104 0 0 259 prijatý
     49 JU54U 80 75 104 0 0 259 prijatý
     50 JU03Y 80 75 104 0 0 259 prijatý
     51 JU76O 50 105 94 0 0 249 prijatý
     52 DA18A 80 60 94 0 0 234 prijatý
     53 FE37E 50 96 84 0 0 230 prijatý
     54 TE57Y 65 90 68 0 0 223 prijatý
     55 PY88Y 50 81 78 0 0 209 prijatý
     56 WY36A 50 90 68 0 0 208 prijatý
     57 DU17A 65 75 68 0 0 208 prijatý
     58 GO08A 90 57 56 0 0 203 prijatý
     59 JY58Y 50 66 66 0 0 182 prijatý
     60 KE80U 50 72 52 0 0 174 prijatý

      

     Žiar nad Hronom 5. júna 2020

     Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy