Navigácia

Poďakovanie Žiarsky gymnaziálny neinvestičný fond

Neinvestičný fond

Žiarsky gymnaziálny neinvestičný fond

Žiarsky gymnaziálny neinvestičný fond


Sídlo fondu: Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 31908349

 

Krajský úrad v Banskej Bystrici, odbor všeobecnej a vnútornej správy dňa 3. júla 2001 zaregistroval

pod č.  OVVS/NF-2/2001 Žiarsky gymnaziálny neinvestičný fond so sídlom Gymnázium, Ul. J. Kollára 2,

965 01 Žiar nad Hronom.

 

Fond plní v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu nasledovné aktivity: 

 • skvalitňuje a poskytuje vzdelávacie služby študentom, učiteľom a obyvateľstvu,
 • pomáha pri zvyšovaní hospodárskej a technickej úrovne vzdelávacích procesov,
 • rozvíja sociálne služby,
 • pomáha pri ochrane a tvorbe životného prostredia,
 • podporuje kultúrne aktivity,
 • podporuje pohybové aktivity.

Fond v priebehu svojej existencie získal vďaka darcom 2 % dane z príjmu finančné prostriedky, ktoré využíval na podporu rozmanitých projektov a aktivít v škole.

Viac informácií o činnosti fondu sa dozviete tu:

• činnosť fondu v rokoch 2001 - 2011  (PDF, 10,8 MB)                                                                                        

                                                                                                                               Ing. Hedviga Turská

                                                                                                          správca fondu


 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria