Navigácia

Žiacka školská rada

Aktivity

Aktivity žiackej školskej rady

 1. Prehodnocovanie a schvaľovanie Vnútorného poriadku školy.
 2. Voľby do ŽŠR, voľba predsedu a podpredsedu.
 3. Zavedenie čiernej skrinky.
 4. Školenie lídrov ŽŠR v Starých Horách.
 5. Organizovanie súťaží a kultúrnych akcií (ETMD,  Noc v škole 1, vianočná tombola, punč, program, vianočná výzdoba tried, Valentínska pošta, Deň učiteľov, Noc v škole 2,...)
 6. Dobrovoľníctvo.
 7. Spolupráca s medzinárodnými  a charitatívnymi organizáciami.
 8. Spolupráca s MŠR a MŽR (Demokracia očami detí, Deň žiarskych škôl, Exkurzia do NR SR).

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria