Navigácia

Žiacka školská rada

Členovia

Členovia žiackej školskej rady

2017/2018

I. A

Stela Sarvašová

I. B

Matej Piatrik

II. A

Marta Jurkemíková

II. B

Peter Bahna

III. A

Eva Mališová

III. B

Andrej Hric

III. C

Viktória Mizeráková

TERCIA

Viktória Hrmová

KVARTA

Roman Debnár

KVINTA

Hana Frindtová

SEXTA

Alica Štefanovičová - predsedníčka

SEPTIMA

Bronislava Vrbanová

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria