Navigácia

Žiacka školská rada

Členovia

Členovia žiackej školskej rady

2019/2020

I. A

Viktória Hrmová

I. B

Sebastián Šiška

I. C

Daniela Junasová

II. A

Vanda Karvašová

II. B

Samuel Barcík

II. C Roman Debnár

III. A

Stela Sarvašová

III. B

Matej Piatrik

TERCIA

Zuzana Maslenová

KVARTA

Martin Gallo

SEXTA

Jakub Babiak

SEPTIMA

Hana Frindtová

 

V Mestskom žiackom parlamente školu zastupujú Martin Gallo a Matej Kmeť z KVARTY.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria