Navigácia

Všeobecné informácie Ponúkame uchádzačom Harmonogram prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 Kritériá pre prijímacie konanie - 1. ročník štvorročného štúdia Prihláška na štúdium Kritériá pre prijímacie konanie - 1. ročník osemročného štúdia PRIMA Obsah prijímacích skúšok pre štvorročné gymnázium Obsah prijímacích skúšok pre osemročné gymnázium Prípravný kurz - 5. ročník Prijímacie konanie - 4-ročné štúdium - II.kolo

Prijímacie konanieKritériá  pre prijímacie konanie žiakov do prvého ročníka
gymnázia s osemročným štúdiom (trieda PRIMA) 
pre školský rok 2020/2021

 

KÓD ŠTUDIJNÉHO ODBORU: 7902 J – gymnázium
KÓD ŠKOLY na prihlášku: 000160881
ZAMERANIE: všeobecné

 

Plánovaný počet tried: 1 (22 žiakov) 
 

Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov sa koná od 15. júna 2020 do 30. júna 2020.

Kritériá prijímacieho konania pre osemročné štúdium 


Aktualizácia: 29. 05. 2020

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria