Navigácia

Všeobecné informácie Ponúkame uchádzačom Harmonogram prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 Kritériá pre prijímacie konanie - 1. ročník štvorročného štúdia Prihláška na štúdium Kritériá pre prijímacie konanie - 1. ročník osemročného štúdia PRIMA Obsah prijímacích skúšok pre štvorročné gymnázium Obsah prijímacích skúšok pre osemročné gymnázium Prípravný kurz - 5. ročník Prijímacie konanie - 4-ročné štúdium - II.kolo

Prijímacie konanie


Kritériá pre prijímacie konanie žiakov
do prvého ročníka štvorročného štúdia

pre školský rok 2020/2021

 

KÓD ŠTUDIJNÉHO ODBORU: 7902 J – gymnázium

KÓD ŠKOLY na prihlášku: 000160881

ZAMERANIE: všeobecné
 

Plánovaný počet tried: 3 (max. 75 žiakov)

 

Kritériá prijímacieho konania pre štvorročné štúdium 

- vydané v súlade s usmernením MŠVVaŠ SR pre COVID-19

súbor na stiahnutie

Záväzné nastúpenie/nenastúpenie na štúdium - na stiahnutie

 


Aktualizácia: 06. 05. 2020

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria