Navigácia

Dokumenty školy

Správa o činnosti školy 2012/2013

Riaditeľka školy v súlade s legislatívou zverejňuje:

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach školy

vypracovanú v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti,

jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

Správa bola schválená zriaďovateľom školy, ktorým je Banskobystrický samosprávny kraj.

V záverečnej správe nájdete:

·         vyhodnotenie plnenia cieľov školy,

·        analýzu činnosti školy,

·        popis organizovaných aktivít,

·        informácie o realizovaných projektoch,

·        atď.

Dokumenty si môžete preštudovať alebo stiahnuť vo formáte PDF:

 


Aktualizácia: 20.12.2013

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria