Navigácia

Dokumenty školy

Plán práce školy 2012/2013

V školskom roku 2012/2013 výchovno-vzdelávacia činnosť prebieha podľa

                                  
PLÁNU PRÁCE ŠKOLY,

v ktorom sú rozpracované:

·         priority a ciele školy,

·         plánované aktivity,

·         termíny,

·        organizácia vyučovania.

Dokument vo formáte PDF - Plán práce školy (456 kB).


Aktualizácia: 29. 10. 2012

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria