Navigácia

Oznamy Úloha výchovného poradcu Info o VŠ Integrácia žiakov a poruchy učenia Vyhodnotenie prijatia na VŠ DOD na VŠ, kurzy, oznamy

Výchovný poradca

Vyhodnotenie prijatia na VŠ

Vyhodnotenie úspešnosti maturantov v prijímaní na vysoké školy

(absolventi v šk. roku 2012/2013)

 

Úspešnosť prijatia podľa tried

 

Triedy

IV.A

IV.B

IV. C

OKTÁVA

Spolu

Počet

Počet

Úspešnosť v  %

Počet

Úspešnosť v  %

Počet

Úspešnosť v  %

Počet

Úspešnosť v  %

Počet

Úspešnosť v  %

Absolventov

30

 

30

 

29

 

26

 

115

 

Prijatých

28

96,6

30

100,0

28

96,6

26

100,0

112

98,2

Neprijatých

1

 

0

 

1

 

0

 

2

 

Nepodal prihlášku

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

Nezmaturoval

1

 

0

 

0

 

0

 

1

 

 

Úspešnosť prijatia podľa zamerania VŠ

Zameranie

IV. A

IV. B

IV. C

OKTÁVA

SPOLU 

Lekárske a farmaceutické

3

0

2

2

7

Právnické

1

1

2

0

4

Filozofické a humanitné

6

3

5

4

18

Pedagogické a učiteľské

3

2

2

1

8

Prírodovedné

0

7

2

4

13

Ekonomické

2

4

7

3

16

Architektúra a stavebníctvo

3

1

2

1

7

Strojnícke

2

0

0

1

3

Elektrotechnické a informatika

0

3

2

2

7

Ostatné technické disciplíny

6

7

4

5

22

Poľnohospodárske a lesníctvo

1

1

0

1

3

Umelecké a výtvarné

0

0

0

0

0

Vojenské a policajné

1

1

0

2

4

Neštuduje na VŠ

2

0

1

0

3

 

Celkový prehľad umiestnenia maturantov podľa tried a zamerania VŠ

Porovnanie posledných rokov

Školský rok

Počet maturantov

Počet prihlásených na VŠ

Počet prijatých na VŠ

Neprijatí/ pracujúci

Úspešnosť prijatia

2012/2013

115

114

112

2

98,2 %

2011/2012 125 123 121 2/2 98,3 %

2010/2011

118

118

115

3

97,5 %

2009/2010

121

119

117

4

98,3 %

2008/2009

105

104

100

5

96,2 %

2007/2008

95

95

93

2

97,9 %

2006/2007

121

121

119

3

98,3 %

2005/2006

133

127

120

6

94,5 %

2004/2005

101

100

96

4

96,0 %

2003/2004

70

68

60

9

88,2 %

2002/2003

35

34

34

0

100,0 %

2001/2002

35

35

30

5

85,7 %

2000/2001

94

93

89

5

95,7 %

 


Aktualizácia: 20. 12. 2013

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria