Navigácia

Oznamy Úloha výchovného poradcu Info o VŠ Integrácia žiakov a poruchy učenia Vyhodnotenie prijatia na VŠ DOD na VŠ, kurzy, oznamy

Výchovný poradca

Info o VŠ

Informácie o prijímacom konaní na VŠ

Na tejto strane nájdete informácie, ktoré sú venované vysokým školám a linky hlavne stránky, na ktorých získate všetky potrebné a dostupné informácie. 

Vzor prihlášky na VŠ tu  a nové vysvetlenie k vyplneniu prihlášky je na konci tejto strany. 

 • Ako na VŠ - kniha  Ministerstva školstva v elektronickej podobe, vysoké školy ich adresy a adresy fakúlt -  www.portalvs.sk v časti Informácie o vysokých školách (v modrom štvorci)

 

 • Stále aktuálne agregované informácie pre záujemcov o štúdium na vysokých školách na adrese: (termíny podania prihlášok, zoznam škôl, štatistiky škôl ....)
 
http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/skolstvo/vysoke-skoly/prijimacky-na-vysoke-skoly/ako-na-vysoku-skolu.html?page_id=9247#wSoTPPr


 

 • Ďalšie stránky kde sa môžete dozvedieť o VŠ, maturite, povolaniach, testoch záujmov, zamestnaniach.....

 

Príprava na VŠ:

 

 • stránka pre národné porovnávacie skúšky na VŠ        www.scio.sk      www.scio.cz
 • stránka veľtrhov VŠ                                                      www.gaudeamus-sk.sk      www.gaudeamus.cz
 • stránka pre prípravu na VŠ - kurzy...                            www.siv.sk                                        

 

 

Školy:                                                   

 

            www.icm.sk     - informačné centrum mladých

 

ČR:  

 

Maturita, školstvo:     

 

 • http://www.occupationsguide.cz/sk/main/default.aspx                                                                                 (program Sprievodca svetom povolaní – dotazník záujmov, zručností,...)

 

Užitočné webové stránky:

www.upsvar.sk

www.eures.sk    -   práca v zahraničí

www.profesia.sk

www.kariera.sk

www.mladezvakcii.sk

www.studentservis.sk

www.studentagency.sk

www.iuventa.sk

www.saia.sk

 

Otestuj sa: 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria