Navigácia

Informácie o jednoduchých zákazkách - do 2014 Výzvy na jednoduché zákazky - 2013 Súhrnné správy o zákazkách s cenami nad 1000 EUR, resp. 5000 EUR Súhrnná správa o zákazkách nad 1000 EUR - ESF projekt Podlimitné zákazky Aktuálne výzvy Zverejňovanie výsledkov VO od 01. 01. 2015

Zverejňovanie výsledkov VO od 01. 01. 2015

Zverejňovanie výsledkov realizácie verejného obstarávania

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesov verejného obstarávania a v súlade s aktuálnym znením Príkazu predsedu BBSK k realizácii verejného obstarávania v OvZP

ROK 2018

Názov obstarávania Predmet obstarávania Výsledok
Ubytovanie a stravovanie žiakov počas LK Ubytovanie a stravovanie žiakov počas LK - TERCIA 2018_vodiaci_list_1
Ubytovanie a stravovanie žiakov počas LK Ubytovanie a stravovanie žiakov počas LK - 1.roč., KVINTA 2018_vodiaci_list_2
Ultrakrátky dataprojektor Projektor do učebne - prírodovedná knižnica 2018_vodiaci_list_3
Mäsomlynec pre ŠJ Mlynček na mäso pre ŠJ 2018_vodiaci_list_4
Učebnice pre anglický jazyk Učebnice anglického jazyka B2 pre žiakov 2018_vodiaci_list_5
Pečivo a pekárenské výrobky pre ŠJ Dodávka pečiva a pekárenského tovaru pre ŠJ 2018_vodiaci_list_6
Finančný manažér  Finančný manažér pre projekt Erasmus+ 2018_vodiaci_list_7
Mliečne výrobky pre ŠJ Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov pre ŠJ 2018_vodiaci_list_8
Rôzne potraviny pre ŠJ Dodávka rôznych potravín pre ŠJ 2018_vodiaci_list_9
Mäso a mäsové výrobky (obstarané zriaďovateľom) Dodávka mäsa a mäsovách výrobkov pre ŠJ 2018_vodiaci_list_10
Sirupy a minerálne vody pre ŠJ Dodávka sirupov a minerálnej vody pre ŠJ 2018_vodiaci_list_11
Mrazené výrobky pre ŠJ Dodávka mrazenej hydiny, rýb a iných mrazených výrokov pre ŠJ 2018_vodiaci_list_12
Čerstvé vajcia pre ŠJ Dodávka čerstvých vajec do ŠJ 2018_vodiaci_list_13
Správa PC siete Správa PC siete a PC techniky 2018_vodiaci_list_14
Čerstvé ovocie a zelenina pre ŠJ Dodávanie čerstvého ovocia a zeleniny pre ŠJ 2018_vodiaci_list_15

 

ROK 2017

Názov obstarávania Predmet obstarávania Výsledok
Ubytovanie a stravovanie žiakov počas LK Ubytovanie a stravovanie žiakov počas LK - 1. ročník 2017_vodiaci_list_1
Tablety  Tablety pre vyučovanie informatiky

cez EKS

2017_vodiaci_list_2

Tablety Tablety pre vyučovanie anglického jazyka

cez EKS

2017_vodiaci_list_3

Tonery Tonerové náplne do tlačiarní a kopírovacích zariadení

cez EKS

2017_vodiaci_list_4

Tablety Tablety

cez EKS

2017_vodiaci_list_5

 

Obstarávanie realizované zriaďovateľom:

Názov obstarávania Vodiaci list
Pekárenský tovar a pečivo VL_pecivo_2017
Mlieko a mliečne výrobky VL_mlieko_2017
Ostatné potraviny VL_ostatne_2017
Mrazené výrobky VL_mrazene_2017
Čerstvé vajcia 1, 2 VL_vajcia_2017_1, VL_vajcia_2017_2
Mäso a mäsové výrobky VL_maso_2017
Správa PC siete

VL_sprava_siete_2017

analýza k externému zabezpečeniu

Čerstvé ovocie a zelenina VL_ovocie a zelenina_2017

 

ROK 2016

Názov obstarávania Predmet obstarávania Výsledok
Ubytovanie a stravovanie žiakov počas LK 1 Ubytovanie a stravovanie žiakov počas LK - 1. ročník 2016_vodiaci_list_1
Doprava žiakov na lyžiarsky kurz - LK1 Doprava na LK - 1. ročník 2016_vodiaci_list_2
Ubytovanie a stravovanie žiakov počas LK 2 Ubytovanie a stravovanie žiakov počas LK - TERCIA 2016_vodiaci_list_3
Doprava žiakov na lyžiarsky kurz - LK2 Doprava na LK - TERCIA 2016_vodiaci_list_4
Školské lavice a stoličky  Školské lavice a stoličky do triedy SEKUNDA

cez EKS

2016_vodiaci_list_5

Zariadenia na prípravu jedál Plynový kotol, smažiaca panvica, škrabka na zemiaky pre ŠJ

cez EKS

2016_vodiaci_list_6

Automatický odšťavovač Odšťavovač ovocia a zeleniny pre ŠJ

cez EKS

2016_vodiaci_list_7

Špirálový hnetač cesta Miesič cesta pre ŠJ priame zadanie
Tonery Originálne tonery pre tlačiarne, kopírovacie stroje

cez EKS

VL_tonery_2016

Chladiace zariadenie Chladnička pre ŠJ

cez EKS

VL_chladnicka_2016

Ubytovanie a stravovanie žiakov Ubytovanie a stravovanie žiakov počas lyžiarskeho kurzu VL_LK1_2016

 

Obstarávanie realizované zriaďovateľom:

Názov obstarávania Vodiaci list
Pekárenský tovar a pečivo VL_pecivo_2016
Mlieko a mliečne výrobky VL_mlieko_2016
Ostatné potraviny VL_ostatne_2016
Mrazené výrobky VL_mrazene_2016 
Sirupy a minerálna voda VL_sirupy_2016
Mlieko a mliečne výrobky - opakované VL_mlieko2_2016
Správa PC siete

VL_sprava_siete_2016

analýza k externému zabezpečeniu

Mrazené výrobky 2 VL_mrazene_vyrobky_2_2016
Mäso a mäsové výrobky VL_maso_2016
Čerstvé ovocie a zelenina VL_ovocie_zelenina_2016

 

ROK 2015

Názov obstarávania Predmet obstarávania Výsledok
Doprava žiakov na lyžiarsky kurz Doprava žiakov na lyžiarsky kurz 2015_vodiaci_list_1
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi Zabezpečenie služieb BOZP a PO 2015_vodiaci_list_2
Školské lavice a stoličky Školské lavice a stoličky do klasickej učebne 2015_vodiaci_list_3
Dodávka a montáž interaktívnych dataprojektorov (realizované cez ET) Interektívne dataprojektory  2015_vodiaci_list_4

Aktualizované: 24.3.2017

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria