Navigácia

Informácie o jednoduchých zákazkách - do 2014 Výzvy na jednoduché zákazky - 2013 Súhrnné správy o zákazkách s cenami nad 1000 EUR, resp. 5000 EUR Súhrnná správa o zákazkách nad 1000 EUR - ESF projekt Podlimitné zákazky Aktuálne výzvy Zverejňovanie výsledkov VO od 01. 01. 2015

Aktuálne výzvy

Aktuálne informácie o verejnom obstarávaní

Výzva na predkladanie ponúk

pre zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a podľa čl. 6 Príkazu č. 013/2018/ODDVO

na dodanie rôznych potravín pre Školskú jedáleň pri Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom.

 

Výzva na predkladanie ponúk

 

Ostatné dokumenty (napr. podrobnú špecifikáciu potravín) si môžete vyžiadať emailom na adrese: maria.wagnerova@gymzh.sk.

 


 

Aktualizované: 15. 08. 2019

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria