• Oznamy

    •  

     V decembri 2011 sa bude konať školské kolo olympiády z francúzskeho jazyka. Presný termín bude študentom včas oznámený.Víťazi jednotlivých kategórií automaticky postupujú do krajského kola.

      

     V mesiacoch október- november 2011 nás navštívi člen spoločnosti GREF, s ktorou naša škola spolupracuje od roku 2009. Monsieur André Francois Maurin sa bude zúčastňovať hodín francúzskeho jazyka, kde s ním budú mať študenti možnosť komunikovať vo francúzskom jazyku. Veľmi sa na spoluprácu s ním tešíme.