• www stránka predmetovej komisie ruský jazyk

    •  

     Ďakujeme vám za prejavený záujem o vyučovanie ruského jazyka na našej škole.

      

     V predmetovej komisii francúzsky, ruský, španielsky jazyk v školskom roku 2010/2011 pracujú:

     Mgr. Iveta Srnková - vedúca PK

     Mgr. Stanka Považanová - FrJ

     Mgr. Zuzana Horniaková - ŠpJ

     Mgr. Zuzana Kohútová - RuJ

     Mgr. Miroslava Mesárošová - RuJ

           VSTÚPTE